Sloop Het Dijkhuis in Oude Meer gestart

Oude Meer – Het bestuur van buurtvereniging Het Dijkhuis is maandag 10 januari gestart met de sloop van het oude vervallen buurtgebouw. Het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk werd begin 1950 gebouwd met sloopmaterialen van de noodgebouwen van Schiphol Oost. De spanten van het Dijkhuis waren grote oude lichtmasten van de luchthaven. In 1952 werd buurt- en speeltuinvereniging de Lente opgericht. 

In het buurthuis werden toneelvoorstellingen gegeven en onder andere kaart- en dansavonden georganiseerd. Deze waren heel populair en werden altijd goed bezocht. In de jaren zeventig werd het gebouw opgeknapt. In de jaren tachtig werd de buurtvereniging een nieuw leven ingeblazen en er keerden allerlei buurtse activiteiten terug. Door de zaal ook aan derden te verhuren werden vele jaren de nodige inkomsten gegenereerd.

Na een uitgebreid bouwkundig onderzoek blijkt dat het gebouw niet kan voldoen aan verduurzaming. Er zouden diverse aanpassingen nodig zijn, waaronder toegankelijk maken voor minder-valide mensen. 

Nieuwbouw

Twee jaar geleden is daarom besloten om te gaan onderzoeken of nieuwbouw een mogelijke optie was. In overleg met gemeente Haarlemmermeer en stichting leefomgeving Schiphol is het traject gestart voor nieuwbouw van het Dijkhuis dat voldoet aan alle nieuwe en vooral groene eisen. Het SLS fonds heeft een groot gedeelte van de nodige financiële middelen beschikbaar gesteld om de nieuwbouw mogelijk te maken. De sloop is nu in gang gezet. Als vervolgens de nieuwbouw volgens planning verloopt kan het nieuwe Dijkhuis medio september dit jaar in gebruik genomen worden.