SCAU: carte blanche voor vrouwelijke componisten

Uithoorn – Zondagmiddag verzorgde de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) in de Schutse het slotconcert in dit seizoen. Medebestuursleden van de SCAU hadden hun voorzitter Bob Berkemeier aangeboden als verjaarscadeau zelf het programma samen te stellen en de uitvoerende musici te kiezen.

De SCAU maakt graag ook uitstapjes op onalledaagse muzikale paden. Zondag werd de schijnwerper gericht op vrouwelijke componisten. Formidabele pleitbezorgers had de SCAU-voorzitter gevonden in de sopraan Clara de Vries en haar collega’s Steven Faber, piano en Hanka Clout, klarinet. De sopraan had met haar prachtige stem en levendige voordracht al eerder indruk gemaakt toen de SCAU nog gebruik maakte van de Thamerkerk.

Vocale en instrumentale afwisseling
Door de afwisseling in de keuze van de stukken konden de drie musici gelijkwaardig  schitteren met hun fantastische professionaliteit. Zoals in de, zelden uitgevoerde, liederen voor sopraan, piano en klarinet van vioolvirtuoos en componist Louis Spohr. Clara de Vries vertolkte de keuze uit de Sechs Deutsche Lieder schitterend, beeldend en met in de zaal gevoelde innemende overtuiging. Hanka Clout was met haar sublieme vertolking van de moeilijke klarinetpartij haar ideale partner. Steven Faber bood achter de vleugel de fraai geboetseerde, nooit overheersende ondersteuning. Origineel was zijn keus van de door hem solistisch sierlijk opgediende korte pianostukken van Lili Boulanger, Henriette Bosmans en de Poolse Grazyna Bacewicz. Geestig en informatief waren zijn toelichtingen bij alle programmaonderdelen. Evenals zijn kritische citaten van de beroemde mannelijke componisten Brahms, Richard Strauss en Mahler, die vonden dat vrouwen nooit zouden kunnen componeren.

Kwaliteit
Dat ze dat wel degelijk op hoog kwalitatief niveau konden, bleek ook uit de vier door Clara de Vries mooi gezongen vier liederen van Mahlers echtgenote Alma. Vlak voor de pauze hadden de drie musici Schuberts ontroerende “Der Hirt auf dem Felsen” laten klinken en na de pauze hadden zij een briljant uitstapje gemaakt naar de Mozartopera “La clemenza di Tito”. Gelukkig was het opgewekte lied van Spohr “Wach auf” als toegift achter de hand gehouden, want het publiek applaudisseerde steeds enthousiast. Bij de kassa was toen al het nieuwe seizoensprogramma 2024-2025 van de SCAU uitgedeeld. Het staat op de site www.scau.nl