Samenwerking regio tegen werkloosheid

Aalsmeer – Gemeenten in de arbeidsmarktregio Amsterdam, waaronder Aalsmeer, slaan de handen ineen met sociale partners, UWV en private partijen om mensen en werk te matchen. Binnen een paar weken gaat een  regionaal Werkcentrum open dat werkgevers die geen werk meer voor hun medewerkers hebben verbindt met werkgevers die juist hard op zoek zijn. Het doel is de oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen het hoofd bieden.

De regio Amsterdam wordt economisch hard geraakt door de coronacrisis. Dit geldt ook voor Aalsmeer. Veel mensen zijn zonder werk komen te zitten, sectoren als de sierteelt, horeca en het toerisme liggen nagenoeg stil. Maar er zijn ook sectoren zoals de zorg, logistiek, distributie en supermarkten die juist staan te springen om mensen.

Door de brede samenwerking in de regio kan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel bij elkaar gebracht worden. Op deze manier kunnen mensen aan het werk blijven en kan het vitale werk door blijven gaan. Het Werkcentrum gaat nog voor juni van start. 

Wethouder Robert van Rijn: “Ook in Aalsmeer zijn er extra aanvragen binnen gekomen voor WW, bijstand en steunmaatregelen van de overheid. Het is goed om ook regionaal naar oplossingen te kijken. Via dit Werkcentrum willen we zoveel mogelijk mensen aan het werk houden.”

Voor individuele ondersteuning bij het zoeken naar werk en/of opleidingen kunnen mensen nog steeds terecht op het Werkplein AA. Kijk voor meer informatie op: https://www.werkpleinaa.nl