Rust voor broedende vogels in Groengebied Amstelland

Amstelland – Op 15 maart gaat het broedseizoen weer van start. Weidevogels zoeken een broedplek om rustig hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen. De aanwezigheid van wandelende, hardlopende of fietsende mensen met of zonder hond stoort de broedende vogels. De weidevogelpopulatie dreigt daardoor af te nemen. Groengebied Amstelland, beheerder van recreatiegebieden in- en rondom Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel, sluit daarom van 15 maart tot 15 juni een aantal fiets- en wandelpaden in de Klein Duivendrechtsepolder, Middelpolder en Diemerpolder. De afsluiting geldt voor het fiets- en wandelpad en het laarzenpad in de Klein Duivendrechtsepolder, het laarzenpad door de Middelpolder en de weilandpaden door de Diemerpolder. Alternatieve routes voor de Duivendrechtsepolder zijn de fietspaden in Over-Amstel. De polder blijft ook bereikbaar via de Amstel, omringende fietspaden en de recreatiehofjes.

Ongestoorde gebieden

Net als in de afgelopen drie jaar geldt ook dit jaar een proefafsluiting van het fiets- en wandelpad door het weidevogelgebied in de Duivendrechtsepolder, op verzoek van de werkgroep Weidevogels IVN Amstelveen en de Agrarische Natuurvereniging De Amstel. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de afsluiting op de weidevogelstand. Weidevogels zijn voor hun broedsucces onder meer afhankelijk van open, ongestoorde gebieden van minstens 40 hectare. Een goede weidevogelstand is de natuurbeheerdoelstelling van Groengebied Amstelland en de Provincie. Landschap Noord-Holland is ook nauw betrokken bij het beschermen van weidevogels. Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland beslist binnenkort over een mogelijke verlenging van de onderzoeksperiode. 

Vogels spotten 

In Groengebied Amstelland is het echter ook mogelijk om grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters te bekijken zónder ze te storen. Het Landje van Geijsel aan de Holendrechterweg, beroemd onder vogelaars, is een ideale plek voor weidevogels. In de vogelkijkhut is informatie voor bezoekers over de vogels, hun uiterlijk en de aantallen. Ook vanaf de openbare weg rond de Middelpolder en vanaf het Bultje van John en de vogelobservatiewand aan zuidzijde van de Ouderkerkerplas zijn weide- en watervogels uitstekend te spotten. Meer weten over Groengebied Amstelland? Kijk dan op de website: www.groengebied-amstelland.nl.

Foto: Groengebied Amstelland: Grutto met pulletje.