Right to Challenge voor Werkgroep Seringenpark

Aalsmeer – Vorig jaar juli zijn de spelregels Right to Challenge (R2C) besproken in de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Daar is afgesproken om met één pilot aan de gang te gaan en de resultaten van deze pilot te gebruiken in het opstellen van een definitief kader.

De pilot komt van de Werkgroep Behoud Seringenpark. De werkgroep wil het beheer van het Seringenpark overnemen in de vorm van een Right to Challenge. De doelstelling is om het groenonderhoud van het Seringenpark voor hetzelfde budget op een hoger niveau te tillen.

De Werkgroep Behoud Seringenpark is in 2011 opgericht en nauw betrokken geweest bij de renovatie van het park. De werkgroep beschikt over draagvlak vanuit het Wijkoverleg Stommeer en heeft 100 handtekeningen van omwonenden opgehaald.

De werkgroep heeft een goed beargumenteerde aanvraag gedaan en een onderhouds- en beheerplan voor het Seringenpark ingediend. De werkgroep wil samen met een hovenier verbeteringen in het onderhoud aanbrengen waaronder verrijking van de plantvakken, betere bemesting en snoeien van de seringen en maatregelen die de biodiversiteit vergroten.

Het onderhoud van het Seringenpark wordt nu door de Meerlanden uitgevoerd. Het budget van 40.000 euro op jaarbasis wordt voor de pilotperiode van twee jaar uit het DVO2 contract gehaald. De hovenier, die aangestuurd wordt door de werkgroep, dient de facturen (na controle door de werkgroep) in bij de gemeente die de facturen betaalt tot het maximum van het budget.

Momenteel wordt een overeenkomst opgesteld waarin afspraken met de werkgroep juridische goed worden vastgelegd. In de overeenkomst komen afspraken over de te verrichtte taken, het gewenste kwaliteitsniveau, evaluatie en financiële afspraken.