Raad vergadert weer digitaal op 8 april

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 8 april vergadert de gemeenteraad wederom digitaal. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Toewijzing sociale huurwoningen
Er is in de hele regio een groot tekort aan sociale huurwoningen en de gemiddelde wachttijd is inmiddels meer dan tien jaar. Daarom is er beleid om het schaarse aanbod via Woningnet zo eerlijk mogelijk toe te wijzen. De huidige manier van toewijzen levert niet meer het gewenste resultaat. Vooral voor jongeren en starters is het nagenoeg onmogelijk voor een woning in aanmerking te komen. Na een intensief lokaal en regionaal participatietraject ligt er nu een nieuw voorstel. Straks speelt niet alleen de inschrijfduur (wachtpunten) een rol, maar ook de inspanning die woningzoekenden verrichten om een woning te vinden (zoekpunten) en de specifieke persoonlijke omstandigheden (situatiepunten). Wie slechts stilzwijgend ingeschreven staat, maakt niet meer na vele jaren automatisch veel kans op een woning. Daarvoor moet men juist actief op het woningaanbod reageren. De verwachting is dat met name jongeren en starters hiervan zullen profiteren, omdat zij nu door een beperkte inschrijfduur nauwelijks kans maken op een sociale huurwoning. Ook blijft het mogelijk om een deel van de woningen toe te wijzen op basis van urgentie of maatwerk. Het voorstel moet door alle vijftien gemeenteraden van deelnemende gemeenten worden vastgesteld. De kosten voor dit nieuwe systeem bedragen voor gemeente Aalsmeer 10.000 euro per jaar.

Wijzigingen werkwijze raad, raadscommissies en presidium
De eigen werkwijze van gemeenteraad, raadscommissie en presidium was ook aan een herziening toe. Hiermee verbetert de structuur van vergaderingen. Nieuw in het voorstel is dat wanneer een raadslid zich afsplitst van een fractie hij of zij zelfstandig raadslid van de gemeenteraad wordt. In de huidige situatie vormt hij of zij een eigen eenmansfractie. De commissievergaderingen krijgen een vaste voorzitter, wat de herkenbaarheid voor bewoners ten goede komt. Voor verdere professionalisering van de raad worden tevens functieprofielen vastgesteld voor de voorzitters van de raadscommissies en plaatsvervangend voorzitter van de raad. Vervolgens worden op basis hiervan nieuwe voorzitters benoemd. Stemming over personen vindt schriftelijk plaats. De uitslag zal daarom naar verwachting een week na de vergadering bekend gemaakt worden.

De volledige agenda met vergaderstukken is in te zien via de link Live vergadering gemeenteraad 8 april op www.aalsmeer.nl. Hier is ook de vergadering live te volgen of kan later teruggekeken worden. De vergadering, die aanvangt om 20.00 uur, is ook te volgen via het tv-kanaal van Radio Aalsmeer.