Raadsvergadering in half uurtje klaar

Aalsmeer – Eén van de kortste raadsvergaderingen ooit vond donderdag 27 oktober plaats. Net geen half uur is vergaderd in voor het eerst de raadskelder van het gemeentehuis. Vanwege de renovatie kan de raadzaal voorlopig niet gebruikt worden en daarom is de raadskelder omgetoverd tot vergaderzaal inclusief het bekende, blauwe tapijt met het wapen van Aalsmeer in het midden van de vergaderopstelling. Hamerstukken waren de herziening Gemeentelijke en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland, verordening onderwijshuisvesting en vaststelling grondexploitatie Polderzoom, fase 1. Vervolgens vond de benoeming plaats van de plaatsvervangend griffier O.F. Matheijsen en natuurlijk ging dit gepaard met een mooi boeket bloemen. “Volgens Aalsmeers gebruik”, aldus burgemeester Jeroen Nobel.

Sociale woningbouw

Daarna volgden nog drie behandelstukken, maar hier hadden de fracties niet heel veel worden voor nodig. Ze waren tevreden over het bestemmingsplan Polderzoom waar zo’n 130 woningen gebouwd gaan worden. In het gebied tussen de Stommeerkade, Ophelialaan en Burgemeester Kasteleinweg gaan huurwoningen ontwikkeld worden, deels in het sociale segment en deels goedkopere vrije sector huur, zowel appartementen als grondgebonden woningen. “We zullen kort zijn”, aldus Danny Tol van AB. “Akkoord.” Eppo Buskermolen van het CDA hield het ook kort. Hij drong er op aan dat goed toegezien gaat worden op het parkeren in de wijk. Ook Sunny Lakerveld van PACT was positief. “Wij zijn blij met dertig procent sociale woningbouw en ruimte voor openbaar groen. Wat ons betreft, snel aan de slag.” En de VVD bij monde van Marjanne Vleghaar: “Prima plan, ga zo door.” De fractie HAC was overigens afwezig.

“Een cadeautje”

Bij de behandeling van het voorstel om de eigen bijdragen Wmo bij begeleiding, respijtzorg en maatschappelijkwerk te verlagen, werd een amendement ingediend, ondertekend door PACT,  AB en CDA. Voorgesteld werd om de eigen bijdrage maatwerkvoorziening per 1 januari 2017 te verlagen en de eigen bijdrage voor respijtzorg en maatschappelijk werk met terugwerkende kracht per 1 januari niet op te leggen. De eigen bijdrage was afgelopen jaar behoorlijk verhoogd, waardoor menigeen de dagbesteding ging mijden, simpelweg omdat ze dit niet (meer) konden betalen. De gemeente kreeg hierover diverse klachten en is in overleg gegaan met alle betrokkenen. Het resultaat verlaging naar het niveau van 2014 met ingang van het nieuwe jaar. De fracties willen echter dat de regeling sneller ingaat en diende een amendement in. Ze kregen in deze bijval van het college. Wethouder Ad Verburg kon mededelen dat de regeling al in december ingaat, om precies te zijn op 5 december. “Een cadeautje.”

Van kantine naar buurthuis

Het laatste onderwerp op de agenda was het voorstel om onderhoudsmaatregelen te nemen om de voormalige VVA-kantine aan de Dreef in de Hornmeer om te toveren tot tijdelijk buurthuis. Tijdens de behandeling in de commissievergadering waren er nog twijfels geweest, mede ook vanwege het gevraagde krediet van 45.000 euro voor elementair herstel van het pand. Echter op alle vragen was middels een memo goed en duidelijk antwoord gegeven. Zo goed dat er tijdens de behandeling in de raad geen vragen meer waren. De VVD merkte wel op kritisch te zullen blijven. “Het blijft een hoop geld, maar als we nee zeggen duperen we enorm veel mensen”, aldus Jan Bouwmeester. Eppo Buskermolen van het CDA benadrukte dit. “Naast de buurtvereniging helpen we nog vijftien andere organisaties die ook gebruik maken van het buurthuis in de Roerdomplaan.” En daarmee was de vergadering afgelopen. Er waren geen vragen ingediend voor het vragenkwartier. Voorzitter Nobel dankte allen voor hun aanwezigheid en sloot de vergadering. “Ik hoop dat de behandeling van de begroting volgende week ook zo snel gaat”, aldus Cees Wijnen van Radio Aalsmeer na afloop. Medeverslaggever Sem van Hest betwijfelde het. Hij wilde wel een ‘wedje leggen’. Aanstaande donderdag 3 november dus begrotingsvergadering. Aanvang is 20.00 uur en de sluiting is op papier gepland om 23.00 uur. Wie krijgt gelijk: Cees of Sem? Wordt vervolgd!

Foto: www.kicksfotos.nl