PvdA/GL blij dat gemeente beter gaat communiceren over bomenkap

De Ronde Venen – De laatste weken zijn er aardig wat bomen gekapt in de gemeente De Ronde Venen. Vaak met een goede reden, bijvoorbeeld omdat de bomen een gevaar vormden of ziek waren. Deze kap wordt aangekondigd in de krant, maar veelal met beperkte toelichting. Dat zorgt ervoor dat wanneer de bomen gekapt worden, dit een onaangename verassing is voor inwoners. PvdA/GroenLinks heeft aan wethouder Van der Greft gevraagd om de communicatie te verbeteren. De wethouder heeft toegezegd hier voor de zomer een plan voor te maken.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn blij dat het college de communicatie gaat verbeteren. Zo hoorden we van inwoners dat ze bijvoorbeeld verrast zijn door de kap van bomen op de Lange Coupure in Abcoude, maar ook op andere locaties. We hopen dat de betere communicatie onaangename verrassingen in de toekomst zal voorkomen!”

Bomenkap in de gemeente
De kap van bomen vindt vaak plaats in de winter, omdat er dan minder dieren in zitten en bomen ook geen blad hebben. Zo ook dit jaar, waarbij de gemeente verschillende bomen kapt omdat deze een veiligheidsrisico vormen of ziek zijn. De reden van de bomenkap is voor inwoners echter niet altijd duidelijk en moet actief opgevraagd worden bij de gemeente. Tegenwoordig worden direct omwonenden wel per brief geïnformeerd als bomen in de straat gekapt worden, maar niet als er geen of weinig directe omwonenden zijn, zoals op de Lange Coupure.

Communicatie moet beter
PvdA/GroenLinks vindt dan ook dat de communicatie over bomenkap beter moet. Het moet duidelijk zijn waarom de kap van een boom noodzakelijk is, wanneer die plaatsvindt, wat de eventuele mogelijkheden zijn voor het maken van bezwaar en wanneer er herplanting plaatsvindt en met welk type boom. En dan niet alleen in de krant, maar ook echt bij de te kappen bomen zelf. Dat kan bijvoorbeeld door een boom vooraf te markeren met een bordje waarop de belangrijkste informatie te vinden is en door ook na de kap een bordje neer te zetten. PvdA/GroenLinks is blij dat de wethouder hier een plan voor gaat maken.

Pieter Kroon: “PvdA/GroenLinks vindt dat bomenkap zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Er moet echt een goede reden zijn om een boom te kappen, zoals een direct veiligheidsgevaar. En ook dan moet er tijdig herplant plaatsvinden. Dat moet vooraf duidelijk zijn. We zijn benieuwd naar het plan van het college om de communicatie te verbeteren!”