Protest wegens vertrek directeur PCB De Hoeksteen

Aalsmeer – Een protestactie op basisschool De Hoeksteen afgelopen maandagmorgen 14 december. De kinderen, ouders en een groot aantal leerkrachten zijn het niet eens met een besluit van het schoolbestuur. Het bestuur en directeur Hergo van Ginkel hebben een meningsverschil over de te volgen koers voor de nieuwe fusieschool Triade, die naar verwachting begin augustus 2018 aan de Dreef geopend wordt. Het meningsverschil is zo ver opgelopen dat directeur Hergo zijn ontslag heeft ingediend en per 1 januari vertrekt. En dit willen de kinderen en ouders niet. Hergo is juist een geweldige directeur. Een man die naast de kinderen en ouders staat, persoonlijk ook heel betrokken is bij het protestants christelijk onderwijs op ‘zijn’ school.

Identiteit fusieschool

Dit is ook de reden van het meningsverschil. De identiteit van de nieuw te bouwen fusieschool. Het bestuur is in gesprek met Solidoe om te komen tot een nieuwe identiteit. Het bestuur wil vanaf de start een Integraal kindcentrum (IKC). Dit houdt in een verregaande samenwerking met Solidoe. In principe ben je dan één organisatie. En dit vindt Hergo van Ginkel te snel gaan. Zijn visie is dat eerst de fusie tussen de twee schoolteams plaats zou moeten vinden om vervolgens bij het betrekken van het nieuwe gebouw de samenwerking met Solidoe verder vorm te geven. “Dat zou kunnen leiden tot het IKC, maar het kan ook zijn dat we het samenwerken beperken tot praktische zaken en ieder een eigen organisatie blijft. Het bestuur wil een vernieuwend, onderscheidend onderwijsconcept zo snel mogelijk invoeren. Mijn visie is om vanuit het huidige onderwijsconcept stapsgewijs veranderingen door te voeren, die gedragen worden door de leerkrachten én de ouders. Veranderingen die passen bij de populatie van onze school”, aldus Hergo in een brief aan alle ouders en verzorgers. De visie van het bestuur deelt hij niet en hij wil hier de verantwoordelijkheid niet voor dragen. “Deze visie sluit naar mijn idee niet goed aan bij de leerlingen, de leerkrachten bij u en het PC onderwijs in Aalsmeer. Ik heb, na goed overleg met het bestuur, besloten dat ik met mijn werkzaamheden voor VPCO De Basis ga stoppen. Ik heb met heel veel plezier op De Hoeksteen, aan de nieuwbouw en het fusietraject gewerkt en het doet me pijn dat ik nu, door de onstane visieverschillen, mijn werkzaamheden moet neerleggen”, besluit directeur Van Ginkel.

“Blijven, blijven, blijven”

De leerlingen en ouders staan echter honderd procent achter directeur Heiko. Er was daarom protest op het schoolplein. De kinderen van alle groepen kwamen met spandoeken en ballonnen naar buiten en lieten met duidelijke bewoording “Blijven, blijven, blijven” weten dat zij achter hun directeur staan. Heiko van Ginkel was hier zichtbaar van onder de indruk. Of de kinderen en de ouders het tij kunnen keren?

“Het vertrek van Hergo leidt tot hoge emoties en dat begrijpen we goed. Er moet ook ruimte zijn voor die emoties, waarbij we het respect voor elkaar moeten behouden. Wij hopen dat de emoties niet te hoog oplopen en dat eenieder zich baseert op de feitelijke ontwikkeling tot nu toe. Dat wil zeggen dat we met elkaar in gesprek zijn over de identiteit en het onderwijsconcept van Triade”, aldus bestuursdirecteur Sytske Feenstra in een eerste reactie.

Op Facebook is een filmpje te zien van de protestactie inclusief een reactie van directeur Hergo van Ginkel.