Project Zuiderkerk in april van start

Aalsmeer – De werkzaamheden aan de Zuiderkerk gaan (eindelijk) vanaf april aanstaande van start. Al in 2015 heeft de raad de startnotitie hiervoor vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten waren dat er zorgappartementen voor ouderen (maximaal 55) gebouwd zouden worden, waarvan de helft beschikbaar komen voor mensen met een inkomen onder de sociale huurgrens.

Het behoud van het kerkgebouw aan de Hortensialaan had ontwikkelaar Tupla zelf al in de realisatie van dit project opgenomen. Rondom de Zuiderkerk staan acht platanen, vier hiervan moeten en mogen wijken voor het plan.

De fractie Absoluut Aalsmeer laat weten blij te zijn dat er nu binnenkort aangevangen gaat worden en in het kerkgebouw weer een nieuw, ander leven geblazen wordt. Het kappen van de vier bomen gaat de fractie wel erg aan het hart.