Project Crash museum: Oorlogsverhalen

Aalsmeerderbrug – Nu, bijna 75 jaar na de bevrijding, wordt de levende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog steeds moeilijker levend te houden. Daarom heeft Crash het initiatief genomen voor het project ‘Oorlogsverhalen’.

Het project heeft als doel zoveel mogelijk levende herinneringen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog op beeld en geluid te registreren en zo te bewaren voor het nageslacht. Immers bijna 80 jaar nadat de Tweede Wereldoorlog is begonnen, lijkt wat er heeft plaatsgevonden ver weg en is weggezakt in de herinneringen van nabestaanden.

Crash luchtoorlogs- en verzetsmuseum’40-’45 ziet het als haar kerntaak om de herinneringen aan de vreselijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te houden. De zo verzamelde documenten gaan gebruikt worden om de jonge generaties mee te geven wat er in die oorlog heeft plaatsgevonden en ze ervan te doordringen dat dit nooit meer mag gebeuren. Het motto is: Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren

Mocht u interesse hebben om een bijdrage te leveren dan kunt u een mailbericht sturen naar: oorlogsverhalen@crash40-45.nl of bellen met Rick Franke via 06-12744634.

Belangstellenden zijn natuurlijk altijd welkom in het Crash museum. Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en iedere tweede zondag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur.

De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).

Raadpleeg voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 de website www.crash40-45.nl, instagram of facebook.