Programmabegroting 2021 in de Raad

Aalsmeer – Op donderdag 5 november wordt tijdens de raadsvergadering door de fracties en het college gesproken over de programmabegroting 2021. Het college wil ook volgend jaar blijven investeren in de aanpak van overgewicht bij jeugd (jongeren op gezond gewicht), de maaltijdvoorziening (Tafeltje Dek Je) in stand houden en een subsidiebedrag reserveren voor duurzaamheid. Onder andere wordt 90.000 euro uitgetrokken voor het verduurzamen van de Proosdijhal Kudelstaart.

Speelbadje in Kudelstaart

Ook willen de bestuurders de openbare ruimte (groen en grijs) op peil houden/brengen. Uit een enquête voor het project kwaliteitsimpuls groen-grijs is gebleken dat er onder inwoners veel animo is voor een speelbadje in Kudelstaart. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van 225.000 euro te reserveren. Bij gebleken succes kan een tweede badje overwogen worden in Aalsmeer. Verdere bestuurlijke ambities zijn: Maatregelen OV-fijnmazigheid en promotie Aalsmeer, beiden voor 50.000 euro ‘genoteerd’ op de begroting.

Centrumvisie

Een aantal bestuurlijke ambities is niet verwerkt in de begroting 2021: Verplaatsing scholen Kudelstaart (geschatte investering 8,3 miljoen), Verkeersmaatregelen Kudelstaart (2,5 miljoen), Scholenbouw Oosteinderdriehoek (7,3 miljoen) en Centrumvisie (5,5 miljoen). De posten zijn niet opgenomen omdat er nog onderzoek en uitwerking plaats moet vinden en de realisatie volgens de huidige planning in de volgende coalitieperiode plaatsvindt.

Scholen

Eveneens niet verwerkt in de begroting 2021 is het verwijderen van de daklokalen van brede school De Mikado (kosten 564.000 euro). In de kadernota 2021 is opgenomen dat er naar wordt gestreefd de daklokalen te verhuren zolang deze niet zijn gedemonteerd. Verhuuropties worden momenteel onderzocht. Waar de ene school ruimte over heeft, zit een andere school te springen om meer lokalen. De Jozefschool in de Gerberastraat maakt al geruime tijd gebruik van enkele noodlokalen om aan alle groepen les te kunnen geven. In de begroting is nu een bedrag van 100.000 euro opgenomen om de noodlokalen te vervangen voor nieuwbouw.

Weetjes

Tot slot nog enkele leuke weetjes uit de Gemeentepeiling 2019 (ook opgenomen in het zo’n 160 pagina’s boekwerk over de programmabegroting): De totale oppervlakte van de gemeente is 34.322.030 vierkante meter. Hiervan is verhard 1.737.669, groen (begroeid) 1.667.936 en openbaar water (inclusief de Westeinderplassen) 8.072.667 vierkante meter. De gemeente Aalsmeer telt 31.859 inwoners, waarvan er 22.585 in Aalsmeer en 9.270 in Kudelstaart wonen.

Aalsmeer heeft 32 rijks- en provinciale monumenten, 45 gemeentelijke monumenten en 8 gemeentelijke beschermde dorpsgezichten. Er zijn totaal 9 basisscholen met in totaal 3.003 leerlingen. Er zijn verspreid 38 sportaccommodaties inclusief 4 sporthallen en 5 gymzalen, en 121 speelvoorzieningen voor kinderen.

Tot slot nog enkele rapportcijfers: Voor sociale kwaliteit van de buurt een 6.2, voor groenvoorzieningen een 6.4, voor onderhoud van de wijk een 6.6 en voor bereikbaarheid een 7.7 met de auto en een mager zesje (5.8) met het openbaar vervoer.

Vanwege de coronamaatregelen kan de raadsvergadering in de burgerzaal niet ‘live’ bijgewoond worden door inwoners, volgen (vanaf 20.00 uur) kan via de livestream van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en via het TV-kanaal van Radio Aalsmeer.