Pramen gezocht voor Leidse Rembrandt Dagen

Aalsmeer/Leiden – Hierbij het verzoek aan eigenaren om één of meer originele houten pramen beschikbaar te willen stellen ten behoeve van de Leidse Rembrandt Dagen in het weekend van 13 en 14 juli.
In dat weekend zal er, onder andere dankzij de inzet van circa 300 vrijwilligers, in de Pieterswijk in Leiden een reconstructie zijn van de Leidse tijd van Rembrandt. Acteurs en figuranten en (17e eeuwse) ambachtslieden zullen zijn periode in Leiden tot leven brengen.

Ten behoeve van het decor op de gracht van het ‘Rapenburg’ in het oude centrum is er de vraag naar houten scheepjes, die in de 17e eeuw niet zouden hebben misstaan. Zo origineel en sober mogelijk. Dus zonder buitenboord-motor en zonder opvallende kleuren, polyester, e.d. 

Mooi zou zijn als er ook een 17e eeuwse schipper aan boord kan zijn om het scheepje te laten varen. Met behulp van een vaarboom of roeiend. Misschien zelfs zeilend binnen beperkte ruimte. Schipper niet bril dragend. Eventueel zou voor 17e eeuwse kledij gezorgd kunnen worden.

Belangstellenden, die op vrijwillige basis zouden willen meewerken, worden gevraagd op korte termijn contact op te nemen per mail via Schuitjevaart@planet.nl of te bellen naar: 071-5120394 (Koene Parmentier).