Plannen houden Bosrand- en Fokkerweg bereikbaar

Amstelland – Meer ruimte voor bussen, de aanleg van een voetpad, het verbinden van wegen en onderzoeken naar kruisingen en fietsverbindingen. Dit zijn enkele van vele maatregelen die de bereikbaarheid van de Bosrandweg (N231) en de Fokkerweg (N232) bij Schiphol-Oost gaan verbeteren. Om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren is gekeken naar zowel het autogebruik en het openbaar vervoer, als naar de mogelijkheden voor fietsers en voetgangers. 

Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer en Schiphol Real Estate hebben gezamenlijk een pakket aan maatregelen opgesteld. De korte termijnmaatregelen (tot 2025) worden dit jaar verder uitgewerkt en in 2022 wordt gestart met de uitvoering. Hierbij zal ook de omgeving worden betrokken.

Huidige situatie

Vanwege de vele bedrijven in Schiphol-Oost gaat veel verkeer over de Bosrandweg en Fokkerweg. Veel automobilisten maken gebruik van de N-wegen om van of naar de A9 te gaan. Daarnaast kan de voorgenomen verhuizing van het KLM hoofdkantoor naar Schiphol-Oost in 2024 zorgen voor extra verkeer. 

Openbaar vervoer

De bereikbaarheid van en naar Schiphol-Oost met het openbaar vervoer wordt op korte termijn vergroot door bussen voorrang te geven bij verkeerslichten. Daarnaast wordt onderzocht of er een vrijliggende busbaan kan komen tussen de rotonde Capronilaan en Schiphol-Oost. Ook bekijken de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerder of er een directe busverbinding mogelijk is tussen Amstelveen en Schiphol-Oost.

Fietsers en voetgangers

Om Schiphol-Oost voor fietsers beter te verbinden met Amsterdam-Zuid en Amstelveen-Noord wordt een snelfietsroute door het Amsterdamse Bos uitgewerkt. Daarnaast kan de Bosrandweg aantrekkelijker worden gemaakt door de weg beter te verlichten, bijvoorbeeld met extra verlichting, belijning of led-lampen in het wegdek. Op dit moment is er geen fietspad langs het zuidelijk deel van Schiphol-Oost en naar het Fokker Logistics Park. Er wordt onderzocht hoe daar een fietsverbinding aangelegd kan worden. Het Renaissance Hotel wordt beter bereikbaar voor voetgangers door het aanleggen van een voetpad en het toevoegen van een voetgangerslicht.

Autoverkeer

De spitssluiting van de Bosrandbrug voor recreatievaart wordt met een uur verlengd (van 16.00 tot 18.00 naar 15.00 tot 18.00 uur). Hierdoor kunnen auto’s en bussen in de spits beter doorrijden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de huidige rotonde van de Fokkerweg met de Nieuwe Meerlaan en het kruispunt van de Fokkerweg met de Rietwijkeroordweg verbeterd kunnen worden zodat het verkeer veiliger en sneller kan doorrijden. Om het autoverkeer op de Bosrandweg en de Fokkerweg beter te verspreiden, wordt de Fokkerweg verbonden met de Kema Joranstraat en de Schipholweg met de Loevesteinse Randweg. 

Vervolg

De maatregelen worden dit jaar verder uitgewerkt en in 2022 wordt gestart met de uitvoering. De samenwerkingspartners blijven samenwerken om te zorgen dat de acties worden uitgevoerd. De maatregelen kunnen wel door afzonderlijke partijen worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van het programma worden de gevolgen van de coronamaatregelen op het verkeer en vervoer in het gebied in de gaten gehouden. Begin 2022 wordt een tussenevaluatie gehouden en kan het programma, daar waar nodig, aangepast worden op de ontwikkelingen. Alle maatregelen en de planning staan in het ‘Programma Bereikbaarheid Bosrandweg-Fokkerweg’. Het ‘Rapport Verkenning Bosrandweg-Fokkerweg’ en meer informatie over het project is te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland.