Peuravond met de Dippers

Aalsmeer – Een oproep van DIP aan alle onderzoekers die willen weten hoe het met de palingstand in de Westeinderplas is gesteld. Zoals al jaren gebruikelijk is, wordt er onder leiding van de Dippers een avond georganiseerd waarop met de peur zal worden getracht een zo groot mogelijk aantal alen in de praam te slingeren. Natuurlijk zijn hengels absoluut verboden! De gevangen alen zullen worden geschouwd door de Dippers en uiteindelijk zal de conclusie worden getrokken. Ook in het kader van de wedstrijd spirit, die bij DIP hoog in het vaaldel staat, is er weer een prijs voor de peurkampioen 2022, de tinnen aal (beschikbaar gesteld door de mannen van ‘de Bruine Vis’, een eveneens duister en soms illegaal gezelschap) en een teamprijs, meestal gewonnen door de Dippers zelf.

Verder is het de bedoeling dat iedereen die mee wil doen zelf de spullen meeneemt (en begin vroeg met spitten, want de wurmen zitten di(e)p! Vergeet zeker uw rijgnaald en Ijzergaren niet. Net zoals de hoognodige versnaperingen om het de hele avond te kunnen volhouden. Eventueel kan door de ervaren deelnemers ‘rijgles’ worden gegeven aan de novicen. Het rijgen der peuren vangt aan om 19.45 uur onder de kraan van het Drijfhuis. Rond 20.30  uur zal de eerste gezamenlijke peurstek worden ingenomen. Op een teken van de voorzitter vaart ieder daarna weg om op een vastgestelde eindtijd op een nader te bepalen plek elkaar weer te ontmoeten. Dan begint het uitermate spannende deel: het schouwen der vangst door de Dippers.

Nadat alle uitslagen bekend zijn gemaakt aan de deelnemers, worden alle vangsten onder het slaken van de kreet: van je 1,2,3 in DIP’s naam, weer te water gelaten. Alles wat er na die tijd nog gevangen wordt, is natuurlijk niet meer geldend voor het onderzoek. De Dippers rekenen op een massale opkomst.

Datum: vrijdag 29 juli.