Participatie door coronatijd gewijzigd

Aalsmeer – Participatie is voor de gemeente Aalsmeer heel belangrijk. Ook nu inloopavonden en andere bijeenkomsten niet mogelijk zijn, wil het college de participatie in Aalsmeer door laten gaan. Met behulp van digitale, schriftelijke en telefonische methodes kunnen op een veilige manier toch de ideeën en meningen van de inwoners opgehaald worden.

De komende tijd wordt per project gekeken wat nodig is voor goede participatie. De gemeente zet onder andere het bestaande online platform participatie.aalsmeer.nl in. Daar kunnen inwoners bijvoorbeeld enquêtes invullen of stemmen op verschillende oplossingen.

Met behulp van een videoconference kunnen presentaties en beeldmateriaal gedeeld worden, als alternatief voor bijvoorbeeld een inloopavond. Projectleiders kunnen op deze manier ook online vragen beantwoorden. Een andere keer is telefonisch contact misschien beter. Dat zal maatwerk zijn.

De gemeente houdt inwoners op de hoogte over hoe zij kunnen participeren bij verschillende projecten.