Overlast door sloop voormalig BMX terrein

Uithoorn – Bewoners van de Jan Campertlaan aan de rand van het Libellebos ondervinden veel overlast van de sloopwerkzaamheden op het voormalige BMX-terrein. Dat moet verdwijnen, omdat de gemeente er nieuwbouw van 32 woningen heeft gepland. “Normaal gesproken kunnen we er best mee leven als ergens iets gesloopt moet worden, omdat de ruimte voor iets anders beschikbaar moet komen. Maar niet zoals het nu gaat”, laat Rinus Meijers namens de bewoners deze krant weten.

“Men begint ’s morgens kort na half zeven en eenmaal zelfs om half zes(!) wanneer de meesten van ons nog op één oor liggen. Wat ons ook steekt zijn de vele oude autobanden die al meer dan 30 jaar op het terrein hebben gelegen en die grotendeels aan de slootkant zijn afgespoeld, waarna die per vrachtauto zijn afgevoerd. Gegarandeerd dat dit een behoorlijke milieuvervuiling heeft opgeleverd in het oppervlaktewater.

Het spoelwater is bovendien in de bodem gedrongen. De grond is toch al ernstig verontreinigd want ook de chemische uitstoot van de Cindu en het puin wat is gebruikt voor de aanleg van de wielerbaan, hebben destijds nogal voor wat verontreiniging gezorgd. Verder is bij de sloop van het oude clubhuis asbest aangetroffen. Dat behoort te worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf, maar dat is volgens ons niet gebeurd. Er waren geen ‘mannen in witte pakken’ te zien”, aldus Meijers.

Milieudelict
Op vrijdag 3 november kregen de bewoners een brief namens burgemeester Oudshoorn. Die deelde daarin mee, dat er inderdaad asbest was aangetroffen op het terrein, waarna de werkzaamheden zouden zijn stilgelegd. Dat is zo bij wet geregeld.

Tot ieders verbazing werden de werkzaamheden op de daarop volgende maandag gewoon weer voortgezet. Zo werd er, naar waarneming en het oordeel van de bewoners, met een bakkraan vervuilde grond en puin verwijderd en met een vrachtauto afgevoerd. Daarna is het stil gebleven op het terrein. Volgens de gemeente is er geen met asbest vervuilde grond afgevoerd. Meer hierover woensdag 15 november in de Nieuwe Meerbode