Openbare raadsvergadering in Raadhuis

Aalsmeer – Op donderdag 2 februari om 20.00 vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan onder andere het herstelbesluit bestemmingsplan Oosteinderweg 2020 en het voorstel tot tijdelijke benoeming. De Gemeentewet biedt de mogelijkheid dat raadsleden in geval van bijvoorbeeld ziekte tijdelijk vervangen kunnen worden voor een periode van 16 weken. Het voorstel is om Ankie Harte-Fokker van het CDA wederom te benoemen als raadslid zodat ze haar partijgenote Marlon van Diemen-Kreeft ook de komende 16 weken kan vervangen.

Vragenkwartier

Raadsleden hebben aan het einde van de vergadering de ruimte en gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouders en/of burgemeester. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de website. Op www.aalsmeer.nl kan de vergadering live meegekeken worden. Achteraf terugkijken is eveneens mogelijk. Uiteraard zijn inwoners ook van harte welkom in het raadhuis om de vergadering zelf bij te wonen. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk. 

Nieuwsbrief

Meer weten over wat de gemeenteraad doet? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en abonneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief wordt na afloop van elke raadscyclus per mail verstuurd.