Toch geen sociale woningbouw bij ‘de Brug’

Mijdrecht – Marja Becker van de Seniorenpartij diende tijdens de raadsvergadering van 4 juli een motie in voor de bouw van zorg- en seniorenwoningen in Mijdrecht. Aan het college van b en w werd gevraagd “zich maximaal in te zetten” voor de bouw van deze woningtypen op locaties die nu nog gemeentelijk eigendom zijn.

Het gaat om sportzaal ‘De Brug’ op de hoek van de Van Wassenaerstraat-Anselmusstraat en de peuterzaal aan de Baljuwstraat. Het voorstel werd mede ingediend door Ernst Schreurs (PvdA-GroenLinks), Ria de Korte (Lokaal en Fair De Ronde Venen), Jan Rouwenhorst (CDA) en  Annemieke Guldemond (InwonersCollectief).

Onvoldoende locaties
Het college van b en w wil beide locaties verkopen aan een projectontwikkelaar. Daarmee wordt de mogelijkheid om op beide plekken sociale woningbouw te realiseren op voorhand tot het minimum beperkt. Volgens Marja Becker en de andere indieners roept dat vragen op. Zo geeft het college van b en w zelf aan nu onvoldoende locaties te hebben voor de zorg- en seniorenwoningen die in de toekomst nodig zijn. Volgens Marja Becker voldoet de oproep aan de wens van het college deze woningtypen juist te kunnen bouwen nabij voorzieningen.

Uitstel of afstel
Dat maakt het makkelijker om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat zou kunnen zorgen voor uitstel of afstel van een verhuizing naar het verpleeghuis. In een verpleeghuis wonen mensen die zwaardere zorg en ook behandeling en begeleiding nodig hebben. De indieners van de motie geven aan dat clustering van woningen voor ouderen ook de doorstroming op de woningmarkt verbetert en bovendien de eenzaamheid en de zorgvraag van ouderen verminderen. Juist daarom zou ook de bouw van een gemeenschappelijke ruimte maatschappelijk voordeel kunnen bieden.

Niet in verhouding
Het huidige toekomstscenario is volgens de indieners niet gunstig. Tot 2030 moeten circa 245 nul-tredenwoningen en ongeveer 83 regulier geclusterde woningen met een sociale huurprijs gerealiseerd worden. In de vrije sector is bovendien eenzelfde aantal nodig. Die aantallen staan niet in verhouding met de 27 nieuwe zorgwoningen en 27 nieuwe aanleunwoningen, die gepland zijn voor de nieuwe woningbouwlocatie ‘de Meijert’ bij de Dr. Van der Haarlaan in Mijdrecht.

Omdat de fracties van CU-SGP, Ronde Venen Belang en VVD de oproep van Becker niet steunden, werd de motie verworpen met een nipte meerderheid van 14 tegen 13 stemmen.   

Foto: aangeleverd