Ontmoetingscentrum zoekt materialen voor uitleenservice

Aalsmeer – Het ontmoetingscentrum in gebouw Irene, onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer, is de plaats waar mensen die te maken krijgen met vergeetachtigheid en dementie terecht kunnen. Niet alleen voor dagbesteding, ook voor informatie en advies. Er is een vitrinekast met de meest gebruiksvriendelijke hulpmiddelen op het gebied van omgaan met hersenschade. Er zijn boeken te leen en ook de duofiets is gekoppeld aan de Dementheek. Om de uitleenservice zo goed mogelijk te laten functioneren is geschikt materiaal een vereiste. 

Betaalbaar houden

Hierbij doen de medewerkers een oproep aan medeburgers die eerder geschikt materiaal speciaal voor mensen met dementie hebben aangeschaft en daar nu geen gebruik meer van maken. Het ontmoetingscentrum kan het materiaal via de dementheek uitlenen aan andere mensen. Op deze manier wordt de uitleen betaalbaar gehouden en kunnen andere mensen geïnformeerd en geholpen worden. Ook delen de medewerkers graag ervaringen over een bepaald product. Niemand hoeft zo het wiel zelf uit te vinden. Gedacht wordt aan producten die eenvoudig te bedienen blijken, die als doel hebben comfort te bieden aan de mens met geheugenproblemen en activiteitenmateriaal voor dagbesteding thuis. Ook alle informatieve boeken ontvangt het ontmoetingscentrum graag voor haar Dementheek. Er is meer, het ontmoetingscentrum zou graag ook een parkinsonrollator willen waarvan de nieuwwaarde vrij hoog ligt. Misschien wilt iemand die verkopen voor een kleine vergoeding.

Uitleen is activiteit

In het kader van goed voorbeeld doet goed volgen worden de deelnemers van de 8teromgroep bij de dementheek betrokken. Zowel het innemen van materiaal als het uitlenen en gebruiken van materiaal zal voor een deel via hen gaan, gecoördineerd door Tristan van der Jagt en social work stagiair Julia Gerritsen. De uitleen is dus een activiteit gekoppeld aan de jongere ouderen van de achteromgroep. Het is een groep die betrokken wil blijven bij de maatschappij.

In de dementheek zijn zowel nieuwe als gebruikte producten verkrijgbaar. Heeft u geschikt materiaal? Neem dan contact op met het ontmoetingscentrum. Een kleine vergoeding is mogelijk. 

Gebruik duofiets

Via de dementheek kunnen wijkbewoners ook gebruik maken van de duofiets. Op maandag en donderdag is stagiair sport en beweging Daan Kennedy bereid om als begeleider mee te gaan. U kunt een afspraak maken voor maximaal 3 kwartier. Ook kunnen mensen gedurende de week samen de duofiets lenen voor een uur. De doelgroep is ouderen, als begeleider moet je beschikken over de nodige rijvaardigheid, uiteraard wordt bij de eerste keer uitleg gegeven. Contact opnemen kan via telefoonnummer 06- 22468574. In verband met de bestaande coronaregels kunnen bezoekers alleen op afspraak binnenlopen.