Onderhoud viertal wegen in 2016

Aalsmeer – Naar aanleiding van de programmabegroting voor 2016 van de gemeente zijn vragen gesteld door Aalsmeers Belangen over onder andere groot onderhoud aan wegen. Onlangs is gestart met de reconstructie van de Gloxiniastraat en de 1e J.C. Mensinglaan. De riolering en de waterleiding worden vervangen en de openbare buitenruimte gaan heringericht worden. Volgens planning zijn de werkzaamheden maart 2016 gereed. Dit jaar is ook het herstellen van de bestrating en aanvullen van plantvakken in de Lakenblekerstraat en Visserstraat opgestart en volgend jaar worden de groenwerkzaamheden afgerond. Volgend jaar staan een viertal projecten aan wegen op het programma, waaronder werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg, gedeelte tussen de Machineweg en de Legmeerdijk. Het ontwerp is reeds vastgesteld en binnenkort start de voorbereiding. De uitvoering start in 2016. Ook de wegen in de Componistenbuurt (De Muzen, Händelstraat, Haydnstraat en Hellendaalstraat) gaan volgend jaar onder handen genomen worden, de Gedempte Sloot tot de Weteringstraat wacht een opknapbeurt in 2016, evenals de wegen in Ringvaartzijde.

Sluiproute

Het CDA heeft een vraag over de toekomst van de Hoofdweg, Ambachtsherenweg en Herenweg. Dit in verband met het vele sluipverkeer dat van deze route gebruik maakt. Het college geeft aan op dit moment geen plannen te hebben om dit tegen te gaan. Reden hiervoor is dat de gemeente Kaag en Braassem in samenwerking met de Provincie maatregelen treft rondom het kruispunt N207 in Leimuiden. Volgens de bestuurders wordt het na deze aanpassing voor verkeer minder aantrekkelijk om via de Herenweg richting Kudelstaart en Aalsmeer te rijden. Er gaan wel verkeerstellingen uitgevoerd worden op genoemde drie wegen. De programmabegroting 2016 wordt vanavond, donderdag 29 oktober, behandeld in de openbare raadsvergadering in het gemeentehuis vanaf 20.00 uur.

Foto: De Visserstraat en het openbare groen.