Onderhoud openbaar groen doorn in het oog

De Ronde Venen – Hoe staat het met het openbaar groen in de gemeente? Volgens de Seniorenpartij klagen inwoners  over het slechte onderhoud. Op verzoek van het college is een jaar geleden het beleidsplan ‘Hart voor Groen’ vastgesteld door de gemeenteraad. Zo kwam een budget van ruim twee miljoen euro extra vrij voor het onderhoud van openbaar groen. Komende maand informeert het college de gemeenteraad over de voortgang. Zolang wilde de Seniorenpartij niet wachten. Begin oktober meldde de Seniorenpartij in raadsvragen dat de afgelopen tijd geen verbetering is geconstateerd. “Een doorn in het oog.” Met name in de wijk Molenland zou het groen nog steeds even slecht worden onderhouden als daarvoor. Afgelopen week reageerde het college op het ongenoegen. Raadslid Marja Becker (SeniorenPartij) wil dat gemaaid gras wordt verwijderd, zodat het niet op de weg en trottoirs terecht kan komen. Daardoor zouden die glad worden als het geregend heeft. Dat is niet veilig voor mensen die minder mobiel zijn.

Extra wegblazen
Het college beweert dat er geen document is terug te vinden, waarin staat dat wethouder Van der Greft (Ronde Venen Belang) een toezegging heeft gedaan dat het gemaaide gras zou worden verwijderd. De burgemeester en wethouders geven wel aan dat vanaf 2024 extra wordt ingezet op het wegblazen van maaisel op trottoirs. “We doen dit op locaties waar het meeste vuil op het trottoir blijft liggen en daarover meldingen ontvangen. Een wijk waar we hierover bijvoorbeeld veel meldingen ontvangen, is de wijk Wickelhof in Mijdrecht.”

Zorgplicht
De Seniorenpartij neemt geen blad voor de mond: “Wanneer kunnen wij verwachten dat bomen gesnoeid worden?” In de wijk Molenland zouden de bomen op sommige plaatsen in geen vijftien jaar gesnoeid  zijn en naar elkaar toe groeien over de waterwegen. Als reactie stelt het college: “Voor de bomen die eigendom zijn van de gemeente hebben wij een zorgplicht. Dit houdt in dat we moeten zorgen dat de bomen veilig zijn en in een goede conditie blijven. Onze bomen worden elke vier jaar gecontroleerd, sommige bomen zelfs jaarlijks. Tijdens zo’n controle kijken we wat een boom nodig heeft.”

Vorig jaar al
“Soms moet een boom gesnoeid worden, bijvoorbeeld om de dode takken eruit te halen of als er te veel takken over de erfgrens hangen. Een volwassen boom heeft naast deze snoeimaatregelen geen snoeionderhoud nodig. Het kan zelfs nadelige gevolgen hebben voor de conditie van de boom. Als bomen te veel in elkaar gaan groeien, maken we de keuze om te gaan dunnen. Er worden dan om en om bomen verwijderd, zodat de bomen die blijven staan meer ruimte krijgen. Dit is vorig jaar nog gebeurd aan de Kruiwiel in Mijdrecht.”

Fundering weg
Ook rotondes zouden er onverzorgd uit zien. Zo constateerde de Senioren partij vorige maand nog dat bij de rotonde bij de voormalige Rabobank Mijdrecht roestige bakken staan, beplant met een onduidelijke begroeiing en veel onkruid. Het college: “In 2020 heeft de rotonde een opknapbeurt gekregen. De bedoeling was om meer groen toe te passen. Echter door de wegfundering in de ondergrond bleek dit niet mogelijk.”

In adoptie genomen
“We hebben er toen voor gekozen om de stenen ballen te verwijderen en er plantbakken neer te zetten. Die zijn in adoptie genomen. Dit betekent dat het onderhoud uitgevoerd wordt door derden. Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen hebben wij contact gehad met de adoptienemer. We gaan in overleg met de adoptienemer kijken hoe we het beeld kunnen verbeteren.” Marja Becker: “Wanneer wordt er contact opgenomen met bewoners over het onderhoud en inrichting van het openbaar groen, zoals is beloofd in het plan Hart voor Groen?”

Enquête
Antwoord van het college: “Dit hebben we gedaan middels een enquête.” Volgens het college zou uit schriftelijke documentatie blijken “dat we in dit jaar de eerste stappen hebben gezet op weg naar een betere onderhoudskwaliteit. En dat we in 2024 verder gaan intensiveren om een nog beter resultaat te zien.”