Nieuwe struikjes op bedrijventerrein

Aalsmeer – Half januari was een aanvang gemaakt met de aanpak van grijs en groen op bedrijventerrein Hornmeer. Er is het nodige herstelwerk verricht aan de trottoirs en onder andere de beplanting werd onder handen genomen. De oude heesters zijn weggehaald en werden vervangen in het voorjaar door nieuwe beplanting. Helaas pakte dit niet al te best uit. De struikjes wilden niet aanslaan, sterker nog, ze gingen dood. Allemaal bruin, waarschijnlijk door een tekort aan water tijdens de best warme zomer.

De bruine struikjes zijn allemaal weer weggehaald, alleen de ‘overlevers’ mochten blijven. En deze hebben afgelopen week versterking gekregen van nieuwe, zelfde struikjes. Ook de groenstrook voor het kantoor van de Meerbode is weer geheel gevuld. Ziet er weer een stuk beter uit! Nu maar hopen dat de nieuwe beplanting wel zorg blijft dragen voor een groen(er) bedrijventerrein.