Nieuwe inrichting voor terrein Beethovenlaan

Aalsmeer – Een extra grote zandbak voor de kinderboerderij, een nieuw oefenveld voor de voetbalvereniging? Nee, het parkeerterrein in de Beethovenlaan wordt opnieuw ingericht en deze werkzaamheden zijn in volle gang. De verouderde parkeergelegenheid was aan vervanging toe en besloten is om hier in juni, tijdens de zomerstop bij verenigingen en bijna vakantie voor de scholen, mee aan te vangen.

Er wordt nieuwe bestrating aangelegd, maar eerst gaat er een extra rioolleiding de grond in om de afvoer te verbeteren. Ook het groen zal worden vernieuwd, zodat er een mooier beeld ontstaat. De parkeercapaciteit wordt met circa 50 plaatsen vergroot en dat is goed nieuws. Het was tijdens wedstrijddagen bij FCA veelal overvol.

De werkzaamheden worden in verband met de bereikbaarheid gefaseerd uitgevoerd. Gestreefd wordt om steeds een helft van het parkeerterrein beschikbaar te houden. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind augustus afgerond. Daarna gaat de Beethovenlaan aangepakt worden. Het gedeelte tussen het parkeerterrein de Sweelinckstraat wordt vernieuwd en anders ingedeeld. Het asfalt wordt vervangen door klinkers en de rijbaan wordt smaller gemaakt om extra parkeergelegenheid te realiseren. Deze werkzaamheden zullen tot medio/eind september duren.

Foto: www.kicksfotos.nl