Nieuwe gemeenteraad Aalsmeer beëdigd

Aalsmeer – Uit tien vrouwen en dertien mannen uit Aalsmeer en Kudelstaart bestaat de nieuwe gemeenteraad van Aalsmeer. Gisteravond, woensdag 30 maart, vond de officiële beëdiging plaats in de raadzaal onder toeziend oog van fractie-assistenten en vele vrienden en familieleden. De trouwzaal werd zelfs ook gebruikt om alle aanwezigen de mogelijkheid te geven dit bijzondere moment bij te wonen. Acht raadsleden legden de eed af (zo waarlijk helpe mij God almachting) en bij vijftien ging de hand op het hart voor de belofte (dat verklaar en beloof ik). In de nieuwe gemeenteraad grotendeels vertrouwde gezichten, maar ook zeven nieuwe leden in de ‘politieke arena’. Peter van den Nouland (CDA), Sissi Mijwaart en Joost de Vries (VVD), Werner Koster en Daniëlle Prent (Absoluut Aalsmeer) en Marion Geisler en Sybrand de Vries (D66) werden welkom geheten met de bestuursspeld die altijd aan nieuwe raadsleden wordt uitgereikt. Drie van hen, Peter, Joost en Marion, maken dankzij voorkeursstemmen nu deel uit van de gemeenteraad.

Kinderburgemeester

Na de officiële beëdiging werd het woord gegeven aan kinderburgemeester Anna van Duijn, die namens de kinderraad (bestaande uit 15 leerlingen van alle scholen in de gemeente) een top elf presenteerde van aandachtspunten voor de nieuwe gemeenteraad. Zo vindt de kinderraad het belangrijk dat de fracties en de gemeente meer aandacht gaan besteden aan het opruimen van zwerfafval, het leuker en toegankelijker maken van speeltuinen, ook voor kinderen met een beperking, eenzaamheid onder ouderen aanpakt, er meer gratis activiteiten komen voor kinderen uit minima gezinnen, er beter rekening gehouden gaat worden met kinderen in het verkeer (verkeersles op scholen) en meer groen in wijken staat onder andere op de lijst. En de kinderen hopen dat de politiek zich hard gaat maken voor de komst van een havo/vwo in Aalsmeer. 

Burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Anna van Duijn met de top 11 van de kinderraad.

Blij en trots

Vervolgens kregen alle fractievoorzitters de mogelijkheid om hun zegje te doen over de verkiezingsuitslag. Als eerste ging de microfoonknop aan bij Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer, nu de grootste partij in de gemeente (meeste stemmen). “Vijftig procent erbij”, zo begon Kuin die zijn fractie zag groeien van vier naar zes zetels. “Het benauwde me, maar verheugde me ook. Vier jaar geleden zijn we het avontuur met Absoluut Aalsmeer begonnen en dit heeft goed uitgepakt. We zijn blij en trots dat we de belangen van alle inwoners weer mogen vertegenwoordigen.” Over de ietwat ‘warrige’ verkiezingsuitslag (na berekening via de restzetels bleek Absoluut Aalsmeer toch geen 7, maar 6 zetels te hebben behaald), repte hij geen woord. Dat deden de andere fractievoorzitters wel voor hem, zo bleek. Subtiel weliswaar, prikkelend maar niet beledigend. Duidelijk werd wel dat alle fracties samen de schouders er onder willen zetten en met elkaar veel willen bereiken voor een mooi(er) Aalsmeer. Sybrand de Vries van D66 koos er als enige voor om zijn zegje te doen vanaf het staande spreekgedeelte: “Het is mijn eerste keer, ik wil dit meemaken en beleven. Bovendien kan ik de mensen op de tribune, onze kiezers, aankijken. Dankzij hen hebben wij nu 3 zetels.” De verdeling van de zetels, noemde hij positief. “We gaan een interessante en gelijkwaardige periode tegemoet.” Burgemeester Gido Oude Kotte benadrukte dit in zijn slotwoord: “Met vertrouwen en plezier zie ik de komende periode tegemoet.”

Nieuwe gemeenteraad van Aalsmeer. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Collegevorming

Over de collegevorming is nog weinig tot geen nieuws te melden. Dick Kuin, voorzitter van de onderhandelingen, vertelde dat er een informatief en positief gesprek is gevoerd met alle fracties, er volgende week een tweede gesprek is, maar er de tijd wordt genomen om een goed en breed college te vormen. Vooralsnog blijft Bart Kabout dus nog even twee petten ophouden (wethouder en raadslid). Net als hij is menigeen benieuwd welke pet het uiteindelijk wordt. Natuurlijk wil hij graag een nieuwe periode in het college van burgemeester en wethouders, net als Robert van Rijn en Wilma Alink. En krijgen zij er bij hun eventuele herbenoeming een collega bij? Gaat Aalsmeer verder met drie of wordt uitgebreid naar vier wethouders? De komende weken brengt uitsluitsel, voor nu nog even afwachten en geduld hebben.