Nieuwe geluidsschermen langs Kasteleinweg

Aalsmeer – De afgelopen periode zijn de geluidsschermen langs de Burgemeester Kasteleinweg aan de kant van de Geraniumstraat vervangen. De kunststofwand heeft plaats gemaakt voor een lagere, natuurlijke geluidsbescherming. Aan de kant van de Azaleastraat gaan de geluidsschermen later dit jaar ook vervangen worden. 

Rotondes

De tijdelijke rotonde bij de Ophelialaan blijft vooralsnog in gebruik. Naar verwachting gaat deze eind februari vervangen worden voor een definitieve rotonde. Eerst start op 11 januari de aanleg van een rotonde bij de Burgemeester Hoffscholteweg. De Kasteleinweg wordt hiervoor afgesloten tussen de Van Cleeffkade en de Ophelialaan. De werkzaamheden duren tot eind februari. 

Er kan trouwens wel al gereden worden van de Zwarteweg naar de J.C. Mensinglaan en andersom. De kruising J.C. Mensinglaan met de Kasteleinweg is aangepast en de busbaan hier aangelegd. De Witteweg is ingericht als fietsstraat, waar de auto te gast is. Hier zijn overigens ook al de hoge geluidsschermen ‘ingeruild’ voor een lagere geluidsbescherming voor de achter gelegen woningen. Ook kan bij de J.C. Mensinglaan al de oversteek over de Kasteleinweg gemaakt worden door fiets- en autoverkeer.

Oversteek Burgemeester Kasteleinweg bij de J.C. Mensinglaan. Open voor verkeer.

Deze maand start verder ook de aanleg van (nog) een rotonde, bij de kruising met de Dorpsstraat. Tijdens deze werkzaamheden blijft in beide richtingen één rijstrook voor het autoverkeer beschikbaar. Als een en ander volgens planning verloopt zal deze ‘klus’ eind maart geklaard zijn. Meer weten? Kijk dan op www.hovasz.nl.

Foto: Nieuwe, lagere geluidsschermen bij de tot fietsstraat omgetoverde Witteweg. In het midden van de weg de toekomstige busbaan.