Nieuw in Uithoorn: Budgetcoaches

Maatjes op het gebied van financiële ondersteuning

Uithoorn – Geldzorgen, schulden, geen overzicht meer hebben. Wanneer je financiële problemen hebt, is het lastig om de juiste keuzes te maken en de weg te vinden in het doolhof van instanties en regelingen.
Een budgetcoach kan dan uitkomst bieden, als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. Budgetcoaches zijn getrainde vrijwilligers die door de coördinator van Maatje Voor Elkaar worden gekoppeld aan mensen die te maken hebben met schulden of die gebaat zijn bij schuldpreventie. De budgetcoach ondersteunt met als doel schuldsituaties te voorkomen. Als sprake is van professionele schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit proces, met het doel terugval te voorkomen.

Budgetcoaches gezocht
Om het project budgetcoaching goed te laten functioneren, zoekt Danielle Franken naar vrijwilligers die zich willen inzetten als budgetcoach. Taken zijn: het in kaart brengen van de financiële situatie van de hulpvrager, het ondersteunen in het maken van een verantwoord “huishoudboekje”, helpen bij het aanvragen van tegemoetkomingen, maken van bezwaarschriften, aanvragen van betalingsregelingen en het rapporteren van de voortgang aan de coördinator. Bij voldoende aanmeldingen kan er nog dit voorjaar een training aangeboden worden.
Heb jij voldoende tijd beschikbaar (bij aanvang wekelijks contact met de hulpvrager) en kun jij het zelf oplossend vermogen van de hulpvrager laten groeien? Wil jij je eigen werk en/of levenservaring gebruiken om een ander te kunnen helpen? Neem dan contact op met de coördinator van Maatje Voor Elkaar, Danielle Franken via d.franken@stdb.nl. Telefonisch contact zoeken kan ook: (0297) 230 280.
Budgetcoaching is onderdeel Maatje Voor Elkaar, een project vanuit Uithoorn Voor Elkaar.