dorpskerk orgelconcert

Statiegeld-actie voor nieuw dak Dorpskerk

Aalsmeer – Een ludiek en genereus gebaar maakt de supermarkt die op de kleintjes let. Gedurende de maand januari is het mogelijk om bij AH Praamplein de statiegeld bonnetjes te doneren aan de Dorpskerk. En hoe meer er wordt gedoneerd des te fijner dat is, want dit monument is toch een vertrouwde sfeervolle blikvanger in Aalsmeer. 

Dit jaar geen oliebollen

“Wij hebben een goede relatie met dit filiaal. Al jaren verkopen wij op 30 en 31 december oliebollen en appelbeignets in de hal. Helaas is dit verkooppunt vanwege de corona maatregelen niet meer beschikbaar. Juist nu de leien van het dak van de kerk vervangen moeten worden hadden wij de opbrengst van zo’n 7.500 euro juist zo hard nodig. Gelukkig werd er met ons meegedacht en kregen wij de aanbieding van de statiegeld-bonnetjes en dit aanbod hebben wij met veel vreugde aanvaard.” Aldus Hilda van den Berg  die via de Nieuwe Meerbode zo veel mogelijk inwoners wil zien te bereiken om in dit geval geen steentje maar een ‘leitje’ bij te dragen.  

Broos en breekbaar

Leien gaan zo’n 70 tot 80 jaar mee. Dan worden de leien door verwering broos en breekbaar. Op diverse plaatsen zijn de leien stuk, gescheurd of uitgezakt. Wanneer een kapotte lei niet op tijd wordt opgemerkt, kan er op termijn grote schade ontstaan in het dakbeschot of kap constructie.  door verrotting of zwam (een grote vrees).

Arbeidsintensief

Het leggen van een leien dag is zeer arbeidsintensief. Het aanbrengen is een bijzonder ambachtelijk handwerk. Het dak van de Dorpskerk is circa 480 vierkante meter. Dat betekent dat er 14.500 dakleien nodig zijn en 43.500 kopernagels! Gelijktijdig worden ook de zinken goten vervangen en divers loodwerk. De planning is om in het voorjaar van 2021 de eerste fase uit te voeren De tweede fase volgt in 2023. Dit heeft te maken met de beschikbaar gestelde subsidie. 

Wordt de 7.500 euro ook nu gehaald?

“Gelukkig komen wij in aanmerking voor een gedeeltelijke subsidie omdat het om een monumentaal pand gaat. Wij ontvangen een bedrag van 15.000 euro betaald door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. En dat betekent dat er een sober en doelmatig onderhoud ten behoeve van de instandhouding kan worden uitgevoerd.”

Het mag duidelijk zijn dat dit bedrag niet toereikend is om het behoud van de toren weer voor tachtig jaar veilig te stellen. “Wij zijn realistisch genoeg om te bedenken dat het heel moeilijk zal zijn om de 7.500 euro van voorgaande jaren te halen. Gezien de Coronatijd en alle digitale vormen van boodschappen doen. Maar, wij verwachten wel dat 5.000 euro moet lukken daar zouden wij ook heel blij mee zijn”, laat Hilda weten.

Dus wacht even met het wegbrengen van alle lege statiegeld flessen en begin het jaar 2021 goed met het inleveren van de bonnen en doneer dit bedrag aan de Dorpskerk. Als u dan de komende jaren omhoog kijkt en u ziet de toren weer in zijn volle glorie  prijken, dan is het toch mooi om te bedenken: hier zit ook een stukje van mij bij. Vindt u het handiger om een donatie over te maken?  Stort u dan uw bijdrage op NL 08 RABO 0300 142161 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Aalsmeer

Janna van Zon