Natuurvogels: Spreeuwen

Aalsmeer – Soms lijkt het  boven de rietvelden op de Westeinder of het in brand staat. Grote zwarte wolken, die echter wat te veel bewegen om rook van een rietbrand te zijn.

Het zijn de Spreeuwen die elke avond verzamelen en met duizenden een goeie plek zoeken om te slapen. Als je er een poosje naar kijkt, kun je prachtige silhouetten in de spreeuwenwolken zien.  Overdag zijn ze vaak afzonderlijk, of in kleine groepjes. Komende tijd gaan het meest paartjes worden. Maar nu zijn ze nog massaal in grote groepen te zien. Ook die groepen komen vaak weer tezamen bij elkaar om als een grote troep te gaan slapen. Meest zijn dat de terugkerende trekkers, vanuit Spanje of Noord Afrika. Dat wil niet zeggen dat het persé trekvogels zijn, een groot deel blijft gewoon in hun eigen gebied.

De Spreeuw is een wat ondergewaardeerde vogel. Wat close en vooral met wat zon er bij, zie je een van de mooiste vogels die we hier kennen. Iets kleiner dan onze merel, zo’n 19 tot 22 centimeter. Het heeft een mooi diep zwart lijf met wat bruinere vleugels. Vooral de borst, maar ook op kop en vleugels is dit bezet met witte V’tjes. In de zon geeft de zwarte kleur een prachtige reflectie naar paars met groen.

Het broed- en nestgedrag komt er weer aan, nu het voorjaar op komst is. Veelal worden boomholtes gebruikt, maar ook gaten in muren of op daken, en ook wel aanwezige nestkasten. Door de veranderingen in de landbouw is er in de tweede helft van de twintigste eeuw best wel een afname in hun bestand geweest. Door een beter flora en faunabeheer, minder zware bestrijdingsmiddelen en nieuwe natuurgebieden, is de spreeuw weer aardig op zijn retour. Hierdoor kan hij goed aan voedsel komen, wat bestaat uit insecten en ongewervelden. In de loop van het seizoen schakelt hij vooral over op vruchten en bessen. Eigenlijk een omnivoor dus.

Luister straks als ze weer aan het broeden zijn eens naar hun gezang. Vooral de man gaat er dan flink tegen aan. Op enige afstand van het nest, imiteert hij een verscheidenheid aan zang, wat uiteenloopt tot het nabootsen van vogels, verkeer of bijvoorbeeld boerderij- geluiden. Veel Spreeuw plezier gewenst.

Henk Vogelaar