Mooie projecten tijdens jubileumavond OSA

Door Janna van Zon

Aalsmeer – De presentatie avond van het veertig jarig bestaande OSA werd woensdag 4 oktober in de raadskelder door voorzitter Gerard Nijland geopend met de woorden: “Wij kennen hier in Nederland ook zeker problemen maar er zijn andere landen waar dat eens zo groot is. Deze landen verdienen onze hulp.”  Dit jaar veel nieuwe gezichten zoals onder andere dat van wethouder Willem Kikkert. Hij gaf aan blij te zijn met OSA. “Het zijn allemaal mensen met kennis van zaken en een groot hart. Waar het gaat om Internationale solidariteit.” De wethouder vervolgde met: “Een gelijke wereld is een gezonde, rechtvaardige en duurzame wereld. Ik ben benieuwd naar alle ervaringen.” Hij werd op z’n wenken bediend. Op deze bijzondere avond werd de aanwezigen een spiegel voorgehouden hoe belangrijk Ontwikkelingshulp is en wat er te bereiken valt.

Onderwijsproject 

Leo Bakker, voormalig docent bij Scholengemeenschap Snellius, deelde uitgebreid en op een openhartige wijze met het publiek de vele vraagstukken, successen en tegenslagen over de onderwijs projecten van de Doopsgezinde Gemeente. Hoe door krachten te bundelen, zowel humanitair als financieel, jongeren in een bepaald gebied van Tanzania een toekomst geboden wordt. Men moet roeien met de riemen die er zijn maar toch kunnen er door aanschaf van onder andere computers wereldvensters geopend worden voor toekomstige artsen en verpleegkundigen. De powerpoint presentatie maakte  inzichtelijk hoe deze vooruitgang zorgt voor een menswaardiger bestaan en hoe welkom de financiële bijdrage van OSA daarbij is.

Schoon water project

Dat werd bevestigd door Els de Wit. Samen met haar echtgenoot Peter werkt zij al vele jaren in een bergachtig gebied in weer een ander deel van Tanzania. Na een achtergrond verhaal volgde een technisch gedeelte waar duidelijk wordt hoe met veel vernuft en oplossing gericht – samen met de bewoners – gewerkt wordt aan het krijgen van schoon drinkwater. Daarvoor zijn niet alleen handen en kennis nodig maar ook veel geld. Mede door een groot netwerk en ludieke acties lukt dit. 

Oog voor ontwikkelingswerk

Dat de gemeente Aalsmeer oog heeft Ontwikkelingshulp blijkt door het structureel opgenomen budget in de jaarbegroting (voor iedere inwoner één euro). Dit is een grote opsteker en stimulans voor alle initiatieven waarmee de Aalsmeerse bewoners de wereld een beetje mooier maken. Veertig jaar OSA werd in de geanimeerde pauze gevierd met een drankje en een verrassend – passend – hapje gemaakt door Restaurant Himalaya. Ook konden de standjes bekeken waar men interessante informatie kon krijgen over de verschillende projecten. 

Afscheid voorzitter 

Als speciale gast was uitgenodigd Frank Klaassen van Life-Line Ukraine. Hoe hij de beelden uit Oekraïne begeleidde met zijn persoonlijke ervaringen raakten de aanwezigen diep. Als afsluiting werd er afscheid genomen van de huidige OSA voorzitter Gerard Nijland. Voor hem waren het vijftien leerzame jaren geweest.