Mooie plannen voor Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Woensdag 29 mei kwam het wijkoverleg De Dorper weer bij elkaar in De Oude Veiling. IJverige belangstellenden konden hun lol op met een via de mail lijvig meegezonden boekwerk over het plan voor een aantrekkelijk centrum; waar economie, verkeer en beeldkwaliteit de bouwstenen zijn. Nu kun je over allerlei aannames een avond lang praten maar dat levert uiteindelijk niet zoveel op.

Veel interessanter was het betoog van gastspreker Martijn de Liefde – samen met zijn zakenpartner Hedde Stegenga – erfpachthouder van het Fort Kudelstaart. De wijze waarop hij zijn plannen ontvouwde oogstte veel lof en zelfs applaus aan het einde van de avond. Mooi om te zien dat wanneer je een sterk verhaal enthousiast vertelt, geen kritische vragen uit de weg gaat en deze naar tevredenheid weet te beantwoorden zo’n vergadering toch een stuk leuker wordt.

Uitdaging en een lange adem

Je kunt je afvragen; waar zijn De Liefde en Stegenga drie jaar geleden aan begonnen? De fervente wedstrijdzeilers van wereldklasse blijken echter te beschikken over veel ambitie, een buitengewone optimistische en visionaire geest, een rotsvast vertrouwen, een lange adem en een sterk empathisch vermogen. Er is altijd ruimte voor de dialoog, vandaar dat ook alle wijkraden worden bezocht en ingelicht. De mannen hebben een vastgoed achtergrond en al heel wat huzarenstukjes geleverd, maar Het Fort Kudelstaart – een Unesco Rijksmonument en deel uitmakend van de Stelling van Amsterdam is wel hét kroonjuweel. Over twee à drie jaar verwachten zij dat hun droom is verwezenlijkt en Aalsmeer er met het Fort Kudelstaart een toplocatie en een toeristische trekpleister bij heeft.

Nieuwe Fase

Het Fort gaat een nieuwe fase tegemoet. De bestemmingsprocedure loopt. De Historische kernwaarden worden behouden. De contouren veranderen niet van zicht. De samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed loopt goed. De ongeveer 60.000 vierkante meter grond en water zal voor de watersporters een aards paradijs worden.

De drie peilers zijn slapen, eetgelegenheid en vergaderen. “Wij hebben veel kunnen afkijken bij andere forten”, aldus De Liefde. Fort Kudelstaart is het enige Fort in Nederland met zo’n jachthaven waar plek is voor 130 boten waaronder ook een aantal antieke schepen. Er komen vaste ligplaatsen, een passantenhaven, een wedstrijd zeilhaven en open vaarwater. Er komen 120 tot 150 ondergrondse parkeerplekken voldoende om de buurt rond het Fort niet te belasten. Het groen wordt zoveel als mogelijk gespaard of anders vervangen. Het nu nog lekkende dak wordt gerepareerd door de gemeente met subsidie van de provincie.

Al het zand – en dan gaat het over vele tonnen – zal worden hergebruikt. Daarvoor worden meerdere mogelijkheden aangedragen. Nu is vochtigheid nog een behoorlijk punt, maar ook daar zijn oplossingen voor gevonden.

Open voor ideeën

De Liefde en Stegenga zijn makkelijk aanspreekbaar en bereikbaar. Voor vragen, op- of aanmerkingen: www.zeilfort.nl.
Janna van Zon