Mooie opbrengst voor Heart for Children

Aalsmeer – Op 5 augustus heeft er een gezellig samenzijn plaatsgevonden, waarbij vele sponsors van de Stichting Heart for Children aanwezig waren. Op het feest is 2.795 euro bijeen gebracht voor het goede doel. Stichting Heart for Children zet zich in voor weeskinderen in Oeganda.

Deze kinderen worden opgevangen in een kinderdorp en krijgen daar onderdak, voedsel, kleding en scholing. Zo worden ze klaar gestoomd om later een volwaardig lid van de maatschappij te worden en hun gemeenschap verder te helpen.

Omdat de kinderen ouder worden, is er op het kinderdorp nu ook een middelbare school nodig. Met het opgehaalde geld kan aan het einde van dit jaar begonnen worden met de fundering hiervan. In totaal is er zo’n 100.000 euro nodig voor een schoolgebouw met vier lokalen. Het nu opgehaalde bedrag is alvast een mooie aanzet.

Ook is er een aanvraag ingediend bij de OSA voor het maximale bedrag van 2.500 euro ter ondersteuning. Iedereen die heeft bijgedragen wordt heel hartelijk bedankt. Kijk voor meer informatie op: www.heart4children.org.