Minister van Gennip op bezoek in Aalsmeer

Aalsmeer – Maandag 2 oktober bezocht minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Aalsmeer. Dit bezoek maakt onderdeel uit van een serie werkbezoeken over het onderwerp arbeidsmigranten. Deze keer stond de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven centraal. Burgemeester Oude Kotte en wethouder Spaargaren ontvingen de minister bij Waterdrinker BV, onderdeel van de Dutch Flower Group. 

In samenwerking met het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten van het Rijk (IPA) organiseert de VNG een serie werkbezoeken en bijeenkomsten in het land. Doel van de bezoeken is te laten zien hoe het staat met de uitvoering van de aanbevelingen van Roemer. Op de bijeenkomst in Aalsmeer waren zo’n vijftig belangstellenden aanwezig: ambtenaren, bestuurders en ondernemers uit met name de sierteeltsector. 

Na het welkom van de burgemeester en wethouder, nam minister Van Gennip kort het woord. Zij pleit er voor fatsoenlijk om te gaan met arbeidsmigranten, en te zorgen voor nette arbeidsvoorwaarden, goede huisvesting en toegang tot zorg. Volgens haar heeft Nederland de arbeidsmigranten hard nodig om de economie draaiende te houden, maar moet ook rekening worden gehouden met de druk op de samenleving. Zij is blij te zien dat er veel gemeentes, bedrijven en uitzenders zijn die de zaken goed willen regelen voor de arbeidsmigranten.

Goede registratie in Aalsmeer

Zo ook in de gemeente Aalsmeer, waar een goede samenwerking is gerealiseerd met onder andere Ruigrok Productie BV voor de registratie van arbeidsmigranten. Een medewerker Burgerzaken van Aalsmeer gaf hierover een presentatie. Deze registratie levert voordeel op voor de gemeente, werkgever en arbeidsmigranten zelf. Daarnaast gaf de VNG een presentatie over de Bedrijfseffectrapportage. Daarmee gaan gemeenten in gesprek met bedrijven om in kaart wat de gevolgen zijn voor de lokale woningmarkt, infrastructuur en samenleving als er een bedrijf zich vestigt of uitbreidt waar veel arbeidsmigranten werken.

Hierna volgende een panelgesprek, met minister Van Gennip en afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven en de lokale overheid. Ook vanuit de zaal kon worden aangesloten bij het gesprek. Om 17.00 uur was het officiële gedeelte afgelopen en was er nog een gelegenheid om informeel verder te praten tijdens een netwerkborrel. Alle betrokkenen kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. 

Foto: Sandra de Jong communicatie