Minder vernielingen en overlast, meer woninginbraken

De Ronde Venen – De criminaliteit in De Ronde Venen is in 2015 met 11 procent gedaald. De daling is een gevolg van minder geweldszaken, minder vernielingen en minder bedrijfsinbraken. Het aantal woninginbraken is vorig jaar toegenomen, maar lager dan het aantal in 2012 en 2013. Het aantal woninginbraken is vorig jaar toegenomen ten opzichte van 2014, maar bevindt zich met 185 inbraken nog aanmerkelijk onder het niveau van de jaren ervoor. In 2012 en 2013 werd jaarlijks in meer dan 210 woningen ingebroken. In 71 van de 185 inbraken was er vorig jaar sprake van een poging, in 114 situaties hebben dieven daadwerkelijk de woning betreden. De politie wist in ruim 13 procent van de gevallen de inbraken op te lossen. Dat percentage ligt boven het gemiddelde van de regio met 8,9 procent.
Burgemeester Maarten Divendal: ,, De stijging in 2015 is voor een groot deel toe te schrijven aan een piek van het aantal woninginbraken in januari en februari. Na de aanhouding van een aantal verdachten, is het aantal inbraken gedaald naar het niveau van 2014. Dat was, relatief gezien, een goed jaar. In 2016 organiseren we opnieuw een aantal avonden om inwoners te informeren wat ze kunnen doen om de inbraakkans te verkleinen. Dat kan al door simpele maatregelen te nemen als het altijd sluiten van deuren en ramen bij afwezigheid, het niet in het zicht leggen van tablets, laptops en mobiele telefoons en door de woning te voorzien van goed hang- en sluitwerk. Meer hierover leest u in de Nieuwe Meerbode van woensdag 20 januari