Meldingsplicht voor grote evenementen

Aalsmeer – Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in gebouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement afkomt of de locatie van het evenement.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenementen in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op mogelijke knelpunten.

Let op: Als u een evenement heeft aangemeld voor een bepaalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aanmelding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen van de gemeente Aalsmeer. Melding doen over een groot of risicovol evenement kan schriftelijk bij de Gemeente Aalsmeer, ter attentie van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op de website www.aalsmeer.nl of neem contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via 020-5404911.

 

Foto: www.kicksfotos.nl. Gezellig druk tijdens de afgelopen feestweek in september.