Jubileumrit BMW Klassieke Autoclub start bij Crash Museum

‘Meer in de Stelling’ in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 presenteert vanaf zaterdag 11 november de nieuwe expositie ‘Meer in de Stelling’. De expositie wordt deze dag om 11.00 uur geopend door wethouder Derk Reneman van de gemeente Haarlemmermeer.

Originele voorwerpen

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft, in samenwerking met het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, de expositie over de Stelling van Amsterdam tot stand kunnen brengen. Het Documentatiecentrum heeft vele originele voorwerpen hiervoor ter beschikking gesteld, zoals een zeer unieke waterpeilschaal. Middels tekeningen, foto’s en verhalen wordt geprobeerd de oplevende aandacht voor de Stelling van Amsterdam duidelijk te krijgen tijdens deze expositie. Wat weet men nog over de Stelling van Amsterdam die al ruim 100 jaar de gemoederen bezig houdt? Waarom is deze Stelling er gekomen, wat is eigenlijk de Stelling en hoe leefde men op of nabij zo’n imposant bouwwerk? Welke betekenis heeft de Stelling voor de Haarlemmermeer?

De expositie vertelt over alle onderdelen van de Stelling, maar met name de diverse forten en batterijen binnen de Haarlemmermeer zullen extra aandacht krijgen. Binnen de dikke betonnen muren herbergt het Fort bij Aalsmeer, in de volksmond ook wel het Fort bij Rijsenhout genoemd, restanten van een techniek die heeft bijgedragen aan het afstoten van de Stelling.

Lezing over de Stelling

Na de officiële opening zal er door René Ros van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam een lezing worden gegeven over de Stelling. Deze lezing begint om 12.00 uur, duurt ongeveer 1 uur en is voor iedereen toegankelijk. Gezien de beperkte ruimte in de presentatiezaal geldt hier: vol is vol.

De toegangsprijs tot het Crash-museum is 3,50 euro, voor volwassenen, 1.50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar, donateurs hebben gratis toegang, evenals veteranen met een veteranenpas.

Het museum aan de Aalsmeerderdijk 460 is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl of de facebookpagina.