Meedenken en -praten over Sportakkoord

Aalsmeer – Alle sportorganisaties, instellingen uit onderwijs, welzijn en zorg en bedrijven in Aalsmeer zijn uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over het nog te sluiten sportakkoord. Op maandag 16 december is de start- en informatiebijeenkomst in de Oude Veiling in de Marktstraat. Het belangrijkste van de avond is inspiratie opdoen om samen aan de slag te kunnen gaan voor een op alle fronten vitaler Aalsmeer.

De gemeente Aalsmeer wil op zoek naar een krachtiger samenleving waarin inwoners door meer sport en beweging actiever bij de gemeenschap betrokken zijn. Sportclubs, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven kunnen daarin een grote rol spelen. De bijeenkomst in de Oude Veiling is bedoeld om ideeën op te halen en met elkaar te delen.

Slimmer en samen

Daarbij valt te denken aan ideeën om een sportaccommodatie toegankelijker te maken en slimmer te gebruiken. Of antwoord op de vraag hoe je bewegingsaanbod voor een specifieke doelgroep bij die doelgroep onder de aandacht brengt. Het doel is slimme verbindingen te leggen tussen de verschillende partijen die een rol kunnen spelen. Daarbij gaat beter gebruik worden gemaakt van elkaars capaciteiten en faciliteiten. Die vorm van samenwerking moet ertoe leiden dat ideeën ook werkelijkheid kunnen worden. 

Aanmelden

Tijdens de start- en inspiratiebijeenkomst geeft de sportformateur tekst en uitleg en worden inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en  al bestaande samenwerkingsvormen gedeeld. Het belangrijkste van deze avond is de inventarisatie van ideeën, kansen en uitdagingen die uitgewerkt gaan worden tot het ‘Sportakkoord Aalsmeer’.

Vandaag, maandag 16 december, is de start- en inspiratiebijeenkomst in De Oude Veiling, Marktstraat 19. De bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 21.15 uur. Er wordt voor soep en broodjes gezorgd. De sportformateur hoort graag of u/jij erbij bent via sportakkoordaalsmeer@gmail.com.