Maximaal 400 vluchtelingen in crisisopvang (72 uur)

Aalsmeer – Goed verlopen, de raadsvergadering gisteren, donderdag 1 oktober. Het leek even of de grimmige sfeer was terug gekeerd, maar burgemeester Jeroen Nobel had ‘zijn’ raad prima onder controle. Hij wist te corrigeren, terecht te wijzen en als nodig meer duidelijkheid te scheppen. “Goed gedebatteerd”, zoals hij zelf na afloop concludeerde en de raad hiervoor een compliment gaf. Het leek een korte raadsvergadering te worden met slechts één agendapunt, maar er waren debatten aangevraagd en in het vragenkwartier vroeg de VVD duidelijkheid over de beslissing van het college om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in sporthal De Bloemhof. Het voorstel om de tijdbestedingsnorm van de wethouders Jop Kluis en Tom Verlaan bij te stellen van elk 50 naar elk 80 procent, is met 12 stemmen voor aangenomen. Het hiervoor ingediende amendement van PACT kreeg bijval van de VVD en HAC, maar werd niet, zoals gehoopt door PACT, een discussie. Voor AB en het CDA was het zonneklaar. Beide wethouders zetten zich voor 100 procent in en verdienen het om hiervoor beloond te worden. Dat ze 80 procent betaald krijgen voor 100 procent inzet is hun eigen keuze. “Het siert de wethouders”, aldus Robbert-Jan van Duijn van het CDA.

Een tête à tête, zoals hij het zelf omschreef, had voorzitter Jeroen Nobel met fractievoorzitter Robert van Rijn van de VVD. De fractie wilde meer duidelijkheid over de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Om hoeveel vluchtelingen gaat het, hoe lang blijven ze, waar moeten de scholen gymmen en de verenigingen sporten als de Bloemhof in gebruik is en waarom deze locatie?, vroeg Van Rijn onder andere. Van voorzitter Nobel kreeg de raad een uitgebreide uitleg. In Aalsmeer zijn drie locaties aangewezen voor tijdelijke opvang na een ramp of incident. Dit zijn de Beach, de Proosdijhal en de Bloemhof. De Beach is in particuliere handen en de Proosdijhal ligt heel dicht in het centrum. De Bloemhof ligt enigszins in de luwte. Volgens de crisis-richtlijnen zouden zo’n 1.500 vluchtelingen overdag en 560 ‘s nachts in de Bloemhof kunnen verblijven. Maar, zo zei Nobel: “Wij hebben gemeend dit niet te doen en een maximum te stellen van 350 tot 400.” Hij gaf gelijk aan te vinden dat eigenlijk in het hele land een ruimere bemeting genomen zou moeten worden. In geval van de komst van vluchtelingen, wordt geprobeerd qua schoolsport een andere invulling te geven, bijvoorbeeld zwemmen, en voor verenigingen gaat gezocht worden naar andere beschikbare locaties. Het zou, en dit werd extra benadrukt, gaan om crisisopvang, dus maximaal 72 uur (3 dagen). Mocht inderdaad gebruik gemaakt gaan worden van de Bloemhof als crisisopvang, zal de gemeente alle kanalen gebruiken om inwoners zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Zelf krijgt de gemeente de keuze van de COA slechts zestien uur van te voren te horen. Burgemeester Nobel zei verder dat de gemeente voornemens was een bewonersavond te organiseren, maar door de uitspraak van de minister dat sporthallen als opvanglocatie voor vluchtelingen eigenlijk niet wenselijk zijn, wordt hier nog even mee gewacht. “Niet handig overigens, de wekelijkse andere besluiten van de minister.”

Over langere opvang van vluchtelingen zijn nog geen beslissingen genomen. Er wordt gekeken of mogelijk lege kantoorpanden gebruikt kunnen worden, maar aldus Nobel:  “Dit gaat in overleg met de raad. De vraag is of Aalsmeer hierin een rol wil spelen.”