Lokale samenwerking van inwoners oplossing voor verzorgingshuis

Vinkeveen – Veel verzorgingshuizen worden gesloten als gevolg van nieuwe overheidsmaatregelen op het gebied van de zorg. Zo staat ook het verzorgingshuis Vinkenoord in Vinkeveen op de nominatie om de poorten te sluiten. Eerder sloot al Nieuw Avondlicht in Mijdrecht. Omdat de overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen, mogen ouderen die weinig zorg nodig hebben niet meer in een verzorgingshuis wonen. Dit heeft grote gevolgen voor ouderen met een beperkte zorgbehoefte. Zij kunnen alleen nog gebruikmaken van de thuiszorg of naar een verpleeghuis als vastgesteld is dat intensieve zorg nodig is.
Ronde Venen Belang ziet echter mogelijkheden om Vinkenoord voor de inwoners van De Ronde Venen te behouden. Reden genoeg om met fractievoorzitter Joppe de Ree en met raadslid Rene Bultena de mogelijkheden door te nemen. 

Waarom nu jullie initiatief?
Joppe: “Dit loopt al wat langer. Ruim voor de raadsverkiezingen van 2014 heeft Ronde Venen Belang de problematiek van Maria-Oord en Vinkenoord op de kaart gezet. De toenmalige fractievoorzitter (de huidige wethouder Anco Goldhoorn, red.) had al eerder raadsvragen gesteld aan het college over de toekomst van die voorzieningen in de gemeente. Het antwoord van de burgemeester en wethouders blonk uit door duidelijkheid: de gemeente heeft daarin geen rol. Die reactie was voor ons als Ronde Venen Belang aanleiding om met vertegenwoordigers van Careyn in gesprek te gaan. Careyn is de verantwoordelijke zorginstelling.” 
Rene: “Al bijna een jaar is Ronde Venen Belang in gesprek met Careyn om het gebouw en de functie van Vinkenoord te behouden voor inwoners met een beperkte zorgbehoefte. Ook wij zagen in dat wonen en zorg gesplitst moesten worden. Wij hebben toen het plan geopperd om inwoners van De Ronde Venen het gebouw te laten kopen en de zorg door en voor de bewoners van Vinkenoord apart in te kopen.” Voor een uitgebreid gesprek met beide heren lees de Nieuwe Meerbode woensdag 4 februari