Linksaf naar het ‘strand’

Aalsmeer – Afgelopen maandag 3 juli is nagenoeg de hele dag gewerkt aan de Burgemeester Kasteleinweg. Er zijn versmallingen en andere afslagen gemaakt. De strepen en pijlen zijn aangebracht voor gebruik door het bouwverkeer voor de realisatie van de huur- en koopwoningen tussen de Stommeerkade en het Baanvak. Voor nu nog best een raar gezicht. Vanaf het centrum rechtdoor richting Uithoorn en linksaf voor het tweede ‘strand’ in Aalsmeer.

Busbaan in het midden

Definitief is de indeling natuurlijk niet. Het plan van herinrichting is om de Burgemeester Kastelein voor verkeer terug te brengen naar één rijstrook aan beide zijden met een vrijliggende busbaan in het midden.

De aanpassing van het wegdek voor bouwverkeer is overigens wel ruim op tijd. Het plan is om na de zomer (ongeveer eind augustus) te starten met de bouw van 51 appartementen en 37 grondgebonden woningen in de sociale en goedkope huursector aan de zuidzijde en 24 rijwoningen in de goedkope en middeldure koopsector aan de noordzijde van dit gedeelte van ‘De Tuinen van Aalsmeer’.

Snelheid er uit

Misschien is versmalling ook wel alvast gemaakt om het ‘racen’ op de Burgemeester Kasteleinweg tegen te gaan. Er geldt een maximum van 50 kilometer per uur, maar wie zich hier aan houdt, wordt veelal door (geïrriteerde) medeweggebruikers ingehaald.