Lidl mag supermarkt aan Stationsweg bouwen!

Aalsmeer – Het college van B&W heeft dinsdag 10 februari een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een supermarkt aan de Stationsweg 4-6 (oude Rabobankgebouw). Het college geeft hiermee gehoor aan een uitspraak van de rechter van eind december 2014. De rechter besliste toen dat het beroep van Lidl gegrond was en dat het college binnen zes weken een nieuw besluit op bezwaar moest nemen en daarbij een omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt moest afgeven. Tegen het besluit van B&W kunnen belanghebbenden (omwonenden) nog in beroep bij de rechtbank in Amsterdam. Begin 2014 heeft Lidl een plan bij de gemeente ingediend voor de bouw van een supermarkt aan de Stationsweg 4-6. Het college heeft de benodigde omgevingsvergunning voor de uitvoering van dit plan geweigerd, omdat het ingediende plan op twaalf punten in strijd was met het Bouwbesluit en op één punt met de Bouwverordening. Tegen deze weigering heeft de supermarktketen bezwaar gemaakt bij de rechter. Gelijktijdig heeft zij de aanvraag zodanig aangepast dat deze niet langer in strijd was met de regelgeving. De juridische procedures hebben ertoe geleid dat Lidl het huidige bouwplan mag doorzetten. De rechter heeft besloten dat het college een omgevingsvergunning voor de bouw van een Lidl supermarkt aan de Stationsweg moet afgeven. Naast de juridische procedures is het college afgelopen jaar al gestart met een constructief overleg met Lidl over een alternatief plan. Het doel van de overleggen is om de bouwplannen zodanig aan te passen dat in ieder geval de verkeersafwikkeling belangrijk verbeterd wordt ten opzichte van het huidige plan. Het college hoopt binnenkort naar buiten te kunnen treden met een besluit over dit alternatieve plan dat zowel voordelen voor de inwoners van Aalsmeer als voor Lidl heeft. Direct belanghebbenden (omwonenden) kunnen nog in beroep bij de rechtbank Amsterdam conform de Awb (Algemene wet bestuursrecht)-procedure. Daarna kunnen zij nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.