Iets meer misdrijven in Aalsmeer

Aalsmeer – De regionale veiligheidsrapportage van Amsterdam-Amstelland over de maanden januari tot en met april is gepresenteerd. Uit deze tussentijdse rapportage blijkt opnieuw dat Aalsmeer vergeleken met omliggende gemeenten relatief goed scoort op de veiligheidsindex. Het totaal aantal misdrijven in Aalsmeer is vrijwel gelijk aan de eerste vier maanden van 2015. Er is een lichte stijging, van 385 naar 395. Hoewel het totaal aantal inbraken in woningen ook vergelijkbaar is met vorig jaar, blijft het vaker bij een poging tot inbraak. Opvallend is de sterke daling van het aantal inbraken in bijgebouwen en sturen en de daling van diefstal uit bedrijven en instellingen. Het aantal diefstalen uit/vanaf motorvoertuigen is met zo’n 16 procent gestegen. Dit wordt met name gewijd aan de toename van diefstal van airbags uit auto’s. De afgelopen maanden heeft de politie in de gemeente een aantal aanhoudingen verricht in relatie tot de handel in gestolen auto’s.

Toename winkeldiefstal

De meldingen van winkeldiefstal zijn opnieuw gestegen. Met name het aantal winkeldiefstallen op het Poldermeesterplein is toegenomen. De politie heeft daarom extra toezicht ingezet en er zijn al aanhoudingen verricht. Toegenomen in Oosteinde is ook het aantal meldingen over overlast door met name jeugd rond de Mikado-school. Dit probleem heeft eveneens de aandacht van de politie en de gemeente. Ook positief is de daling van drugshandel, inclusief hennepteelt, van 10 naar 5 incidenten.

Voor wat betreft geweldsmisdrijven (openlijk geweld, bedreiging en mishandeling) is het aantal gestegen van 13 naar 21 incidenten. Een groot deel hiervan is horeca gerelateerd. Inmiddels hebben de politie en portiers strakkere afspraken gemaakt. Het aantal incidenten met alcohol (misbruik) daarentegen is afgenomen met liefst 59 procent, van 17 naar 7. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is gestegen van 41 naar 52 incidenten, het aantal aangiften is gestegen van 7 naar 12. De oorzaak van deze trend in de regio Amstelland wordt momenteel onderzocht.

Inwoners alerter

In de vorige periode werd aangegeven dat inwoners bewuster zouden moeten worden van de risico’s op inbraak. Volgens de politie zijn inwoners inmiddels alerter geworden. Er worden meldingen gedaan aan de politie bij het zien van ‘vreemde’ figuren en steeds meer inwoners zijn actief via burgernet en facebook.