Levarht zet in op duurzaamheid

Kudelstaart – Levarht zorgt ervoor dat mensen wereldwijd kunnen genieten van groente en fruit. Dat dit ook op een duurzame manier gebeurt, is niet nieuw, maar wel nieuws. Natuur en milieu zijn belangrijk voor Levarht, niet alleen omdat het gaat om het bestaan van het bedrijf, maar ook omdat Levarht de ambitie heeft om de wereld op een gezonde manier door te geven aan de volgende generaties. De rol die Levarht vertegenwoordigt in de voedselketen is belangrijk en reikt van teler tot consument, dit vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid. Om deze reden werkt Levarht sinds een aantal jaar met een duurzaamheidsbeleid dat inspeelt op vier pijlers: duurzaam telen, duurzaam verpakken (en daarmee dus ook minder plastic), duurzame relaties met alle medewerkers en een milieuvriendelijk pand. 

3.750 Zonnepanelen

In het kader van een milieuvriendelijk pand zijn er afgelopen weken maar liefst 3.750 zonnepanelen in gebruik genomen. Met deze investering wordt er 1 miljoen KWH per jaar aan stroom opgewekt, wat gelijk staat aan 40 tot 45% van het totale verbruik. Het mooie van de zonnepanelen is dat zij hun werk doen op het moment dat het voor Levarht het hardste nodig is. Op zonnige dagen ziet Levarht het energieverbruik namelijk stijgen doordat de koelinstallatie extra haar best moet doen om de hal en koelcellen koel te houden. De zon verhoogt dus niet alleen het verbruik van energie, maar stimuleert ook de opwekking. Daarbij komt dat de zonnepanelen op het dak de instraling wegvangen, waardoor het pand minder opwarmt. 

Verminderen plastic

Naast de initiatieven met betrekking tot het pand is Levarht actief in gesprek met partners in de keten om een bijdrage te leveren aan het verminderen van plastic. Dit vindt plaats in het verlengde van de samenwerkingen op het vlak van duurzame teelt. “Duurzaam telen houdt onder andere in dat we samen met onze telers aandacht besteden aan het verminderen van het waterverbruik, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen”, legt Johan Hoek Spaans, manager Duurzaamheid uit. “Als laatste vinden we het belangrijk dat we een goede en gezonde werkomgeving bieden aan onze medewerkers. Ons groene maandag menu, de verse sapjes en de dagverse maaltijden bereid door onze eigen koks zijn hier goede voorbeelden van!”

Foto: Johan Hoek Spaans, Manager Duurzaamheid binnen Levarht: “Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema dat op meerdere vlakken steeds meer aandacht krijgt en daar zijn wij blij om. Mijn relatie met Levarht is een hele duurzame, namelijk al 23 jaar!”