Lentenota voor 2e keer in Raad

Aalsmeer – De raadsvergadering afgelopen donderdag 29 juni kende een vlot verloop. Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid, de heer J.D. Lok. Hij heeft in de periode van 1973 tot 1977 deel uitgemaakt van de gemeenteraad namens de fractie Protestants Christelijke Groep en van 1978 tot 1982 voor de CDA-fractie. Er is een minuut stilte gehouden. Na de verklaring en motie van afkeuring door AB, CDA, PACT en VVD tegen raadslid Heijstek van HAC (zie donderdag in deze krant) werd de agenda afgewerkt. De sfeer was ontspannen en alle fracties hielden het zover mogelijk kort en bondig. Ook de antwoorden van de burgemeester en de wethouders waren ‘strak’. Vastgesteld zijn het voorstel voor voorschoolse voorzieningen, de renovatie en restauratie van fase twee van het gemeentehuis en het uitvoeringsprogramma buitenruimte Aalsmeer.

‘Spaarpotje’

Over de lentenota is uitvoerig gesproken, maar besluitvorming vindt later plaats. Positief nieuws had voorzitter Nobel, die de portefeuille financiën beheerd. Er is een ‘spaarpotje’ gecreëerd als reserve voor een nieuw collegeprogramma. Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. “We hebben er voor gezorgd dat het nieuwe college fris aan de slag kan”, aldus Nobel.  De vergadering is enkele malen geschorst, waarvan één maal voor een bijzonder moment.

Certificaten en bloemen

De deelnemers aan de cursus Politiek Actief zijn midden in de raadzaal in het zonnetje gezet met bloemen en allen kregen een certificaat. Mogelijk is de interesse in de politiek zo aangewakkerd, dat zij aansluiting zoeken bij een politieke partij en misschien wel zelf volgend jaar ‘echte’ raadsleden worden. De lentenota deel twee, wordt donderdag 6 juli, tijdens alweer de volgende raadsvergadering, behandeld. Ook gaan besluiten genomen worden over de tweede herziening woonarken van Uiterweg 417 naar Oosteinderweg 319, het beeldkwaliteitsplan Royal Terra Nova (recreatiepark Uiterweg) en de structuurvisie Landelijk Gebied Oost. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. Belangstellenden worden uitgenodigd op de publieke tribune plaats te nemen. Thuis luisteren kan via livestream via de website: www.aalsmeer.nl.