Laatste ‘Dukdalf’ van ANBO in de bus

Aalsmeer – De laatste Dukdalf is onlangs uitgekomen. De 21e jaargang van het eigen blad van de ANBO afdeling Aalsmeer. Op 13 november is het voltallige bestuur in Aalsmeer afgetreden vanwege het besluit van het overkoepelende, landelijke orgaan om te komen tot een meer gestroomlijnde organisatie. Om hiertoe te komen zijn de financiën, de ledenadministraties en de websites geblokkeerd. De afdeling Aalsmeer zag daarop geen mogelijkheid meer op een goede manier te blijven functioneren. Het voltallige bestuur zal per 1 januari haar functies neerleggen. En dit betekent ook geen eigen blad meer.

Er is veel onbegrip voor de gekozen koers van de landelijke ANBO. De organisatie gaat, zo vindt men in Aalsmeer, volledig voorbij aan alle opgebouwde contacten en expertise op lokaal niveau. Juist in deze tijd dat mensen in toenemende mate een beroep op elkaar moeten doen, is het triest als een opgebouwde sociale samenhang, waarvoor de vrijwilligers van ANBO Aalsmeer zich ruimhartig hebben ingezet, zo sterk wordt ingekort. Na ruim 52 jaar betekent dit dat ANBO Aalsmeer een minder prominente rol gaat spelen als het gaat om de belangenbehartiging van de ouderen in de gemeente.

Sinds haar oprichting in 1963 heeft de ANBO in Aalsmeer op verschillende manieren een belangrijke rol gespeeld in het Aalsmeerse ouderenbeleid. Naast het behartigen van belangen werden vele sociale activiteiten georganiseerd, zoals samen fietsen, samen naar de film, de lees- en de eetclub, excursies en wandelingen. “We kunnen met elkaar terugkijken op een lange geschiedenis waarin vele actieve vrijwilligers en bestuursleden bergen werk hebben verzet, activiteiten hebben georganiseerd, contacten hebben gelegd en opgekomen zijn voor de belangen van ouderen in Aalsmeer. Mensen hebben elkaar leren kennen, de eigen mogelijkheden ontdekt, kennis gemaakt met nieuwe dingen en geleerd van elkaar”, aldus nog voorzitter Janny Oosterloo in haar laatste bijdrage in De Dukdalf. “Bij dit gedwongen afscheid wil ik u, mede namens het hele betuur, heel erg bedankten voor de goede dingen die we met elkaar mochten beleven in de afgelopen jaren.”

Besturenoverleg

Sinds 1 januari 2015 is er het Besturenoverleg Ouderenorganisaties Aalsmeer. Dit overleg is voort gekomen uit het Aalsmeers seniorenplatform en is een samenwerking van de ANBO, KBO, PCOB en OVAK. Het besturenoverleg heeft nauw contact en regelmatig overleg met de wethouders en andere gemeentelijke organisaties en beleidsmakers. Door genoemde ontwikkelingen moeten de vertegenwoordigers van de ANBO, Janny Oosterloo en Roelie Everts, zich terugtrekken. Mogelijk dat Janny Oosterloo, op verzoek van het overleg, door gaat als onafhankelijk voorzitter. Dan is er nog één zetel over. Bent u geïnteresseerd in beleidszaken die van belang zijn voor de Aalsmeerse ouderen en wilt u daarover meepraten? Stel u dan beschikbaar voor het innemen van de ANBO-zetel in het Besturenoverleg Ouderenorganisaties. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Roelie Everts via roelie@everts51.nl of 0297-340635 en Janny Oosterloo via jsoosterloo36@tiscali.nl of 0297-327731.