Kruising Weteringstraat is weer open!

Aalsmeer – De werkzaamheden in de Weteringstraat zijn voltooid. De riolering is vervangen en de afgelopen weken is hard gewerkt aan het bestraten. De kruising met de Markt- en Schoolstraat heeft een metamorfose ondergaan. Er is een echt dorps karakter gecreëerd met op alle vier de punten drempels en bredere trottoirs met paaltjes als markering.

Op 8 januari is een aanvang gemaakt met de vervanging van de riolering en nu 6,5 weken later is, volgens planning, de afronding een feit.

Echt waar!

Sinds eind van de middag vandaag, woensdag 21 februari, zijn de Markt- en de Schoolstraat weer ‘gewone’ eenrichtingswegen (dus niet meer te gebruiken in twee richtingen en niet meer keren bij de speciale plekken)! Dit schijnt nog niet tot alle dorpsbezoekers doorgedrongen te zijn, er wordt nog massaal ‘verkeerd’ gereden.

Het is echt waar: De vertrouwde ‘route’ door het Centrum, van de Van Cleeffkade naar de Dorpsstraat of het Praamplein via de Markt- en de Schoolstraat kan weer gebruikt worden door al het verkeer. De kruising is weer open. Aannemer J. van Ingen verdient een compliment: Vakwerk!