Korenmolen De Leeuw op jubileumzegel

Aalsmeer – Postzegels zijn nog steeds ‘in’. Echt waar. Aalsmeer heeft een actieve vereniging waar maandelijks vele verzamelliefhebbers hun heil vinden in het ruilen, kopen of verkopen van dit ‘bewijs van betaling’. Postzegelvereniging Aalsmeer – kortweg PVA genoemd – viert dit jaar haar 75-jarig jubileum en heeft ter gelegenheid hiervan een speciale zegel ontworpen. Dit kleinood toont niet alleen de markante korenmolen De Leeuw, maar PVA steunt de molen ook met de verkoop van deze zegels. Dinsdagavond 12 juli overhandigden bestuursleden van PVA symbolisch een vel jubileumzegels aan een delegatie van de molen. 

Postzegelvereniging Aalsmeer werd opgericht in 1948 en bezit vandaag de dag nog altijd een grote groep enthousiaste leden. Dat het dorp zelf meerdere postkantoren had en er nog zegels in omloop zijn met een ‘Aalsmeer stempel’ geeft wel wat sjeu aan het verzamelen. Ter ere van het jubileumjaar is een postzegelvelletje ontworpen met een ander indrukwekkend dorpsgezicht: Korenmolen De Leeuw. Saillant detail: Filatelie -bondsjurylid Arie Zonjee is molenaar in opleiding op deze molen. 

Vrijwilligers welkom

De molen in de Zijdstraat heeft een rijke geschiedenis. Er wordt nog altijd meel gemalen en verkocht, dit gebeurt met veel plezier door vrijwilligers. De zegels werden in ontvangst genomen door Rensia Bouwmeester (penningmeester/winkel), Annemarie Braakman (bestuur/winkel) en molenaar Jan Kolfschoten. Een selectie uit de groep vrijwilligers die het stukje cultureel erfgoed draaiende houden. Wel geven ze aan dat er hoognodig behoefte is aan meer handen. Braakman zegt: “Zowel voor de functie als molenaar, medewerker in de winkel en als bestuurslid zoeken we ondersteuning. Ook is er op dit moment geen voorzitter en dat is een situatie die het voortbestaan van de molen in gevaar kan brengen. Mochten inwoners zich willen inzetten om dit monument te blijven behouden dan zijn ze meer dan welkom.”

Beperkte oplage

De frankeergeldige zegels zijn ontworpen door het bestuur van Postzegelvereniging Aalsmeer. Eindredacteur van het magazine Aalsmeer & Kudelstaart Thuis en postzegelverzamelaar Mandy van der Zwaard maakte de foto. Het velletje is gedrukt in een beperkte oplage van 200 stuks en verkrijgbaar bij korenmolen De Leeuw aan het Molenplein in het Centrum. De molen is iedere dinsdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Van elk verkocht velletje gaat een (kleine) bijdrage naar de molen. 

Nieuwe zegel

Postzegelvereniging Aalsmeer sluit hiermee een jubileumjaar af, maar voorzitter Sjaak Burgers geeft aan dat het zeker geen 75 jaar duurt voor er weer een nieuwe zegel zal worden gemaakt. Interesse of een foto die daarvoor in aanmerking komt? Neem dan contact op via de website: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.