Kliniek in Oeganda heeft nieuwe vloer nodig

Aalsmeer – In Oeganda heeft de Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika een kliniek, Jjanda Medical Center. Op dit moment is de vloer van de kliniek nodig aan vervanging toe, omdat delen van de vloer loslaten. Kinderhulp Afrika vraagt uw hulp. De totale kosten zijn 5.000 euro. Giften om de vloer te kunnen vervangen zijn heel erg welkom. 

Jjanda Medical Centre is van grote betekenis voor de wijde omgeving. Dagelijks houden een arts en tandarts hier spreekuur. Ook zijn verloskundigen en verpleegkundigen 24/7 beschikbaar voor bevallingen en eerste hulp. 

Jaarlijks wordt de kliniek door circa 25.000 mensen uit de omliggende dorpen bezocht. Ook is de kliniek belangrijk voor de 1000 kinderen waarvoor Kinderhulp Afrika zorgdraagt. Door het intensieve gebruik laten op dit moment delen van de vloer los. Daarom zal de oude vloer vervangen worden door een degelijke tegelvloer, die geschikt voor de kliniek in Oeganda. 

Al diverse keren heeft de Aalsmeerse bevolking het project in Oeganda geholpen met een financiële bijdrage. Ook nu is elke gift welkom. Een aanvraag zal worden ingediend bij Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA), zodat elke gift afkomstig uit Aalsmeer verdubbeld wordt. Meer informatie: www.kinderhulp-afrika.nl. Een gift kan worden overgemaakt naar: NL43INGB0000005066 ten name vanStichting Kinderhulp Afrika o.v.v. kliniek Oeganda.