Kledingbeurs voor Kinderhulp Afrika

Aalsmeer –  Op zaterdag 21 maart vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs plaats in de Bindingzaal van de Doopsgezinde Gemeente. De opbrengst van de kledingbeurs is dit jaar bestemd voor Kinderhulp Afrika.

Kinderhulp Afrika is een Christelijke charitatieve organisatie die in 1987 is opgericht door de Aalsmeerder Mathijs Piet. Het kantoor is gevestigd in Aalsmeer en het bestuur wordt grotendeels gevormd door Aalsmeerders. Eén van hen is Vincent Leighton. Kinderhulp Afrika ziet om naar de meest kwetsbare kinderen in Oeganda: de weeskinderen. Deze kinderen hebben hun ouders verloren aan aids, malaria of andere ziekten. Zij komen letterlijk met lege handen aan.

Inmiddels is er een volledige campus gerealiseerd die ruimte biedt aan 865 kinderen. Zij kunnen basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs volgen en worden voorzien van huisvesting, maaltijden, medische en geestelijke verzorging. Zo krijgen ze de gelegenheid om op te groeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Ongeveer 100 Oegandese medewerkers zorgen voor de kinderen en bieden hen een prettige en veilige leefomgeving. Ze slapen in slaapzalen en er zijn toiletten en douches. De slaapzalen zijn in een u-vorm gebouwd, met een grasveld als binnenplaats.

Gezien de brandende zon is het een noodzaak om op het grasveld een hut te plaatsen, zodat de kinderen in de schaduw kunnen verblijven om te leren of gezellig te kletsen. Met de opbrengst van de kledingbeurs hoopt de organisatie de materialen te kunnen financieren voor de bouw van een schaduwhut met een diameter van 10 meter, waar ruim 300 jongens gebruik van kunnen maken. De meisjes hebben al een schaduwhut. Zie ook www.kinderhulp-afrika.nl. Bij de OSA (Ontwikkeling Samenwerking Aalsmeer) is een aanvraag ter verdubbeling van de opbrengst ingediend. 

Inleveren kleding

Kleding, schoenen, tassen en speelgoed bestemd voor verkoop op de kledingbeurs kunnen worden ingeleverd op zondag 15 maart vóór de kerkdienst, op woensdag 18 maart van 14.00 tot 21.00 uur, donderdag 19 maart van 09.30 tot 21.00 uur en vrijdag 20 maart van 09.30 tot 13.00 uur 

De verkoop vindt plaats op zaterdag 21 maart van 10.30 tot 15.00 uur. Koffie, thee en limonade staan klaar.  Nadere informatie bij Clazien van Dam via 06-53912921.