Kinderhulp Afrika in actie voor voetbalveld in Oeganda

Aalsmeer – Al 35 jaar zet Kinderhulp Afrika zich vanuit Aalsmeer in voor kansarme kinderen in Oeganda. In Namugongo heeft Kinderhulp Afrika een basisschool, middelbare school en vakschool. Hier gaan zo’n 1000 kinderen naar school. Veel van hen zijn wees. Naast onderwijs is er veel aandacht voor sport. Helaas is het voetbalveld er zo slecht aan toe dat er nauwelijks gevoetbald kan worden. Daarom komt Kinderhulp Afrika in actie! Elke financiële bijdrage voor het verbeteren van het voetbalveld is welkom. 

Het huidige voetbalveld is nauwelijks een voetbalveld te noemen. Het zit vol hobbels en kuilen. En als het regent is alles nat en modderig. Dit tot groot verdriet van de kinderen. Bovendien levert het gevaarlijke situaties op. Daarom wil Kinderhulp Afrika het voetbalveld met spoed speelklaar maken. Er is onder andere een drainagesysteem nodig, nieuw gras en nieuwe doelen. In totaal zijn de kosten 8.000 euro.

Al diverse keren heeft de Aalsmeerse bevolking de kinderen in Oeganda geholpen met een financiële bijdrage. Ook nu is elke gift welkom. Een aanvraag zal worden ingediend bij Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA), zodat elke gift afkomstig uit Aalsmeer verdubbeld wordt. Een gift kan worden overgemaakt naar: NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. voetbalveld. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp-afrika.nl/voetbalveld